Vedų žinios

Tirupati VimanaVedų kultūra, tai senovinės civilizacijos, kuri klestėjo senovės Indijoje (Indostane) kultūra. Pačios šios civilizacijos žinios (vedos), buvo apimančios daugelį sričių ir sferų, kuriose tilptų ir tai, ką šiuo metu tiria ar nagrinėja tradicinis mokslas. Be sričių, kurias nagrinėja tradicinis mokslas, į tai įėjo dar ir daug daugiau įvairių sferų, filosofijų, labai rimtų mokslų ir t.t..., kurių dalis tradiciniam mokslui yra net nežinomos ar kurias jis tiesiog įvardina kaip pseudomokslą.

Knygos tikslas

Mano tikslas, rašant šią knygą, kuri periodiškai bus papildoma, ne atlikinėti mokslinį tyrimą, bet stengtis atgaminti ir atkurti kiek įmanoma daugiau senovinių vedų žinių. Konkrečiai šioje knygoje, bus aprašinėjama tik tai, kas kaip nors yra susiję su vedų žiniomis.

Taip pat, vienas iš šios knygos tikslų, bus stengtis kuo daugiau įvairių pseudomokslinių, ezoterinių ir kitų sričių ar dalykų, pagal galimybes, paaiškinti moksliškai. Kas aplamai yra viena iš mano interesų sferų. Apjungti šias dvi stovyklas į vieną. Rasti bendrus ryšius. O ne iš karto atmesti, tai kas konkrečiu momentu nesuprantama ar kam tuo metu neturima paaiškinimo. Laukti ir ieškoti kaip tai būtų galima paaiškinti "moksliniame format"e. Paaiškinti, dar nereiškia įrodyti. Įrodymų ieškojimas yra mokslininkų, o ne mano pareiga ir dubliuoti jų pareigas nematau prasmės.

Mano manymu, viską eina paaiškinti moksliškai. Tik ne visais atvejais mokslas yra tiek pasiekęs, kad tai būtų įmanoma padaryti. Ne visi bandymai ar eksperimentai, kurie buvo daryti šia linkme, kad kažką patikrinti, buvo sėkmingi (pvz. nepavykęs Maikelsono-Morlio eksperimentas, kurio pasekoje buvo paneigtas Eterio egzistavimas, kurį mūsų protėviai žinojo ir pripažino tūkstančius metų). Greičiausiai dėl to, kad ne visada buvo įvertinami visi reikalingi kintamieji apie kuriuos galbūt dar ir šiuo metu nėra žinoma. Dėl to, atmesti - negalima nieko! Tiesiog, tradicinis mokslas dar ant tiek nesubrendo, kad vieną ar kitą reiškinį adekvačiai paaiškinti.

Laikas rodo tai, kad su laiku, tradicinis mokslas prieina tokių pačių išvadų, kas teigiama ir ezoterikoje ar pseudomokslo srityse (tą patį eterį, tik kitaip pavadinę, vėliau pripažino kvantinėje mechanikoje ir buvo įrodyta, kad vakuumas nėra tuščias). Tiesiog, viską paaiškinti ir apibudinti naudojama visai kita, tradicinio mokslo naujai sukurta terminologija. O rezultate gaunasi vienas ir tas pats. Šia linkme eina ir viena pažangiausių mokslo sričių, kvantinė mechanika (kvantinė fizika). Ši fizikos mokslo šaka atsirado tik XX a. ir į jos atradimus nėra atsižvelgiama tradicinėje fizikoje, kuri atsirado ir remiasi XVII a. - XIX a.  atradimais.

Kvantinė mechanika

Kvantinė mechanika yra viena iš pažangiausių, XX a. atsiradusių, mokslo sričių, kurioje jau nagrinėjama daugelis dalykų, su kuo susiduriama pseudomokslo srityse, tame tarpe ir bioenergetikoje ar ezoterikoje. Daugelis įvairių specialistų, kuriuos išleidžia universitetai yra net nesusidūrę su kvantine mechanika ir mokęsi tik tradicinę XVII a. - XIX a. fiziką ir neretai net neturi žalio supratimo apie kvantinę mechaniką, kas reiškia, kad jie taip pat neturi žalio supratimo, kaip greičiausiai veikia šis pasaulis. Tradicinės fizikos dogmos, jau daugiau kaip šimtas metų yra atgyvenę ir pasenę!

Dėl to, labai rekomenduotina susipažinti su kvantine mechanika ir šio "ginklo" pagalba bus daug lengviau nuginkluoti, bet kokį skeptiką, kuris dažniausiai remiasi skurdžiu, tradicinės fizikos žinių bagažu, kur yra labai daug kartų pakartoti žodžiai: ne, neįmanoma ir t.t... Kas pagal kvantinę mechaniką jau yra suprantama visai kitaip. Deja, universitetai nesistengia per daug propaguoti kvantinę mechaniką. O ir ne kiekvienas fizikos mokslų mokslininkas ją sugeba suprasti...  Nors tai yra viena iš pažangiausių fizikos mokslo sričių, kuri yra glaudžiausiai susijusi su pasauliu, kuris yra nematomas.

Matomas ir nematomas pasauliai

Meditacija

Žinias ir įvairias jų sferas galime suskirstyti į dvi dalis, tai tai kas yra matoma ir apčiuopiama ir tai kas yra nematoma ir neapčiuopiama. Tai kas yra matoma ir apčiuopama, galima pavadinti materialia ar fizine sfera. O tai kas yra nematoma ir neapčiuopiama, galima pavadinti pvz. eterine, dvasine, mentaline ar energetine sfera.

Materialią sferą yra geriausiai analizuoti fizikoje priimtais "materialistų" metodais. Tačiau ši sfera neretai yra susijusi ir su nematoma sfera, ko šie metodai jau negali aprėpti ir dėl ko dažnai tradicinis mokslas atsiduria aklavietėje.

Jeigu materialios sferos objektus mes galime matyti ar liesti, tai nematerialos sferos objektus dažniausiai nepavyks nei pamatyti, nei paliesti. Pavyks nebent pajusti ar suvokti, tikėti, kad jie egzistuoja.

Tradicinis mokslas

Nematerialią sferą nagrinėja ir įvairios tradicinio mokslo sritys. Pvz. psichologija ir kitos (pvz. visi žinome, kad sąmonė ar pasamonė egzistuoja, tačiau jos paliesti ar išmatuoti jos fizikinį dydį, svorį ir pan. mes negalime), taip pat to yra ir fizikoje. Tai ir įvairios kvantinėje mechanikoje žinomos dalelės. Pvz. elektronai, kuriuos mokslas pripažysta, tačiau kurių nėra niekas matęs ar prilietęs. Ar juodosios skylės, kurios egzistuoja matematiniuose fizikų modeliuose ir paprastai įrodomos matematinėmis formulėmis. Nors jų pamatyti, pakol kas, mes nesugebame. Jos tiesiog priimamos, suprantamos, kaip egzistuojančios, bet ne paliestos ir ne išmatuotos ir t.t...

Vedų epochos

Pagal vedas, vienas vedinis ciklas Juga (Sanskr. युग, yuga) yra dalinamas į keturias epochas: Satjajuga, Tretajuga, Dvaparajuga ir Kalijuga.

Šis ciklas prasideda nuo labiausiai dvasingos ir prašviesėjusios epochos. Po to, kiekvienoje sekančioje epochoje, pasaulis ketvirtadaliu vis labiau išsigimsta ir degraduoja. Vis primityvesnis tampa žmonių dvasingumas, sąmonė, kultūra, žinos, dorovės ir moralės normos, teisybės suvokimas ir civilizacija vis giliau grimsta į chaoso liūną. Kai ciklas pasiekia žemiausią tašką, viskas prasideda iš naujo.

Šiuo metu, kiek yra žinoma, mes gyvename paskutinėje, didžiausio nuosmukio, Kalijuga (demono vardu "Kali"epochoje, kuri dar tik visai neseniai prasidėjo. Praėjo tik apytiksliai 5000 šios epochos metų.

Epochos

Šios "Juga" epochos, skirtingai nei pvz. daugelis mums žinomų laiko matmenų (kaip pvz. metai, amžius, era ar astrologinės epochos (po apytiksliai 2150 m., tiklsl. 2143,75 m.), turi skirtingą trukmę. Kaip ir skirtingų epochų metu, planetoje gyvenančių mirtingųjų padarų gyvenimo trukmė irgi yra skirtinga, atitinkamai, pagal tuometinį prašviesėjimo ir dvasingumo lygmenį. Kaip ir žmonių dydis, ūgis, irgi skyrėsi skirtingose epochose. Labiausiai prašviesėjusiose epochose, žmonės buvo didžiausi ir aukščiausi.

Epocha (liet.)SanskritasTipasTrukmėMirtingųjų amžius (žmonių)
Mirtingųjų metaisDevų metais
Satjajuga arba Kritajuga

सत्या युग, satyā yuga

Aukso1 728 0004 800100 000 metų
Tretajuga

त्रेता युग, Tretā-yuga

Sidabo1 296 0003 60010 000 metų
Dvaparajuga

द्वापर युग, Dvāpara yuga

Bronzos864 0002 4001 000 metų
Kalijuga

कलियुग, Kali-yuga

Metalo432 0001 200100 metų
Viso trukmė4 320 00012 000

.

Satjajuga (sanskr. सत्या युग, Satyā yuga)

Tai dvasios, aukso ir gerovės epocha, kurios metu žmonės yra apdovanoti visokiausiomis kilniadvasiškomis savybėmis, prašviesėję, nežino ligų ir vargo, viešpatauja lygybė, neegzistuoja kastos, socialiniai sluoksniai, valstybės ar valdžios. Gamta dosni ir gausi, dėl ko žmonija nepažįsta vargo ar sunkaus darbo. Žmonės pasižymi visomis keturiomis brahmaniškomis savybėmis: asketizmas, švara, gailestingumas ir teisingumas, dėl ko žmonių amžius siekia 100 000 metų ir jie savo gyvenimus skiria dar didesnio dvasingumo ir prašviesėjimo paieškoms. Kadangi žmonių sąmonė yra labai aukšta, egzistuoja tik viena veda, aprašanti visas žinias ir išmintį. Papildomų vedų, papildomų komentarų poreikis, dėl didelio sąmoningumo neegzistuoja. Visiems ir taip viskas aišku.

Tretajuga (sanskr. त्रेता युग, Tretā-yuga)

Sidabro ar sąmonės epocha. Teisingumas palaipsniui mažėja - atsiranda ydos. Tačiau visi prisilaiko religinių apeigų - atsiranda grandioziniai aukojimai. Iš keturių brahmaniškų sąvybių: asketizmas, švara, gailestingumas ir teisingumas, pilnai pasireiškia tik paskutinės trys. Būtent šioje epochoje žmones pradeda traukti jausminiai malonumai, dėl ko ir atsiranda žmogiškos ydos ir žmonių amžius sutrumpėja iki 10 000 metų. Nors ir žmonės nepasiduoda pilnai aistroms, bet po truputį atsiranda prestižo poreikis. Dėl atsiradusio nuosmukio, atsiranda poreikis reguliuoti žmonių santykius, ko pasekoje įsigalioja "Varnašrama" (aprašymas rus.) keturių kąstų sistema: Brahmanai (mokytojai ir šventikai), Kšatrijai (kariai, valdovai ir kilmingieji), Vaišijai (žemdirbiai, prekiautojai ir verslininkai) ir Šudrai (tarnai ir darbininkai). Visuomenę valdo vediški mokslininkai Brahmanai.

Dvaparajuga (sanskr. द्वापर युग, Dvāpara yuga)

Bronzos ar energijos epocha. Pamaldumas sumažėja per ketvirtį. Atsiranda ligos ir stichinės nelaimės gamtoje. Iš keturių brahmaniškų savybių: asketizmas, švara, gailestingumas ir teisingumas, pilnai pasireiškia tik dvi paskutinėsPagrindinė šios epochos dvasingumo išraiška, dievybių garbinimas šventyklose. Žmonės mėgaujasi prabanga ir turtais. O į visuomenę prasiskverbia aistros su neišmanymo priemaišomis ir tokios ydos kaip gobšumas, egoizmas ir veidmainystė, tampa vis labiau populiarios. Žmonių amžius sutrumpėja iki 1000 metų. Dėl dar labiau smukusio sąmoningumo ir žmonių nesugebėjimo suvokti vieną vedą, pagrindinė veda padalinama į keturias skirtingas vedas: Rigveda, Samaveda, Jadžurveda ir Atharvaveda, kurias kaip taisyklė studijuoja daugiausiai skirtingi žmonės, kadangi visų vedų suvokti vienas žmogus jau nepajėgia. Visuomenėje atsiranda administratorių ir karių sluoksniai. 

Kalijuga (sanskr. कलियुग, Kali-yuga)

Metalo, materializmo, demono "Kali" ir nesantaikos epocha. Tai labiausiai nuodėminga iš visų epochų. Prasidėjus šiai epochai, gerumas sumažėja dar ketvirčiu ir lyginant šią epochą su pirmąja Satjajuga epocha, tesiekia tik vieną šios pirmosios epochos ketvirtį. O Kalijuga epochos gale,  jo iš viso nelieka. Žmonių amžius sutrumpėja iki 100 metų ir epochos eigoje dar labiau trumpėja. Prasideda bendra ekonominė ir dvasinė degradacija. Žmonėse pasireiškia pačios bjauriausios ir atstumiančios savybės. Silpnėja jų valia, stiprybė, sąmoningumas ir atmintis. Žmones pradeda valdyti pyktis, pavydas ir garbės troškimas. Jie tampa melagingais ir pradeda tik dėl vaizdo apsimetinėti, kad prisilaiko kažkokių dvasinių normų, įžadų ar aukų. Brahmanai nustoja kurti maldas, vykdyti aukojimus, skaityti vedas, užmiršta minėjimų aukojimus ir valgo viską iš eilės. Moralinių vertybių netekimas, pažadų nelaikymas, atsisuka prieš juos pačius, kurie paskendę pyktyje ir ydose. 

Kalijuga epochos pabaiga

Valdovai taps neprognozuojamais tironais, kels mokesčius, nebemokys žmonių dvasiškumo, nesugebės liaudį išlaikyti paklusnią jiems, kaip ir jų negins nuo juos bandančių užpulti degradavusių ir sulaukėjusių tautų. Žmonės pradės masiškai migruoti, ieškodami kur didesnis gerbūvis. Žmonės žudys vieni kitus be pateisinamos priežasties ir nematys tame nieko blogo. Geidulingumas taps įprastu dalyku, lytinis santykiavimas taps svarbiausia gyvenimo prasme, 13-16 metų mergaitės taps nėščiomis. Nuodėmės plis eksponentiškai, o dorovė palaipsniui išnyks. Žmonės prisiekinės tik tam, kad priesakus laužytų. Žmonės pripras prie nuodingų vaistų ir gėrimų. 

Į galą žmonės išsigims į įvairius išsigimėlius ir neūžaugas, kurių amžius pradės siekti ne daugiau kaip 30 metų. Nustos net egzistuoti pasaulinės religijos. Visuomenę pradės valdyti vagys (juk tai jau dabar yra!). Kalijuga pasibaigia tada, kada blogis ir prievarta užpildo ir sunaikina visą pasaulį. Didžioji žmonijos dalis pavirs į gyvūnus ir ant galo išnyks. Paliks vos keletas gerų žmonių, kurie vėliau per naują apgyvendins planetą, naujai prasidėjusios aukso epochos Satjajuga pradžioje. Po Kalijuga epochos prasidės "ištirpimas", taip vadinama Paralaja (Pralaya angl.), kas užbaigs Mahajuga (didžiosios Jugos ciklą), kad po to viską pradėti iš naujo.

Dvasingumo puoselėjimas pagal epochas

Priklausomai kokioje epochoje gyvena žmogus, skirtingus dvasingumo vystymo būdus rekomenduoja vedos. Satjajuga epochoje, rekomenduojama meditacija. Tretajuga epochoje, rekomenduojami aukojimai. Dvaparajuga epochoje, dievybių garbinimas šventyklose. Kalijuga epochoje, kūrėjo garbinimas garso pagalba (kaip suprantu, muzika, mantros ir pan.).

Juga ciklas - Nors skirtingi šaltiniai, jį vaizduoja įvairiai. Vienur viskas eina ratu. O kitur paišoma, kad po ir prieš kali eina trečioji epocha.

Civilizacijos ar žmonijos senumas

Remiantis tuo, kad dabar eina apytiksliai 5000'ieji Kalijuga metai. O prieš ją ėjo dar trys epochos: 1728000 + 1296000 + 864000, kas lygu 3888000 metų ir dar papildomai pridedame šios epochos 5000 metų = 3888000 + 5000 = 3893000! Galima daryti išvadą, kad jeigu šį ciklą kažkas iš žmonių pradėjo skaičiuoti ciklo pradžioje, tai žmonija jau čia gyvena apytiksliai 4 milijonus metų! O dar mes nežinome, kelintą kartą, ratu ar spirale, šis ciklas eina!

Galaktikos kvantinis šuolis į naują realybės lygmenį

Mano manymu, dabartiniai pokyčiai, vandenio epocha, ar kaip tai dar vadinama, kvantinis šuolis, visos mūsų galaktikos perėjimas į aukštesnį realybės lygmenį, į aukštesnę vibracinę oktavą, taip pat atsilieps šioms epochoms. Kaip yra sakoma, net ir parazitas gyvena savoje harmonijoje, pagal savo lygmenį. Taip ir degradavimas, nuosmukis ar pakilimas, irgi gali būti įvairių lygių, minimumo ar maksimumo ribose. Pereinant į aukštesnį realybės lygmenį, materialiame pavidale, mes taip per pereisime į visai kitą grupę energijų, sąmonės, materijos tankį ir daug didesnį kiekį matmenų, aukštesnes vibracijas, tiksliau vibracijų oktavas, nuo ko darosi daug sudėtingesni ir mūsų subtilūs kūnai. Tuo pačiu, mano manymu ir nuosmukių, bei pakilimų "oktava" paaukštės, kas manau atsilieps ir šiam Mahajuga ciklui. 

Dėl to, vienas iš indigo vaikų ir minėjo, kad viskas eina ne tai, kad ratu, bet spirale. Keičiasi dar vienas parametras. Evoliucionuojant visatai ir mums, per įsikūnijimus planetose, mes pereiname ir transformuojamės į aukštesnes civilizacijas ir energijų, vibracijų, pamokų ar patirčių grupes. Taip greičiausiai bus ir čia. 

Parengta pagal