Matomas ir nematomas pasauliai

Meditacija

Žinias ir įvairias jų sferas galime suskirstyti į dvi dalis, tai tai kas yra matoma ir apčiuopiama ir tai kas yra nematoma ir neapčiuopiama. Tai kas yra matoma ir apčiuopama, galima pavadinti materialia ar fizine sfera. O tai kas yra nematoma ir neapčiuopiama, galima pavadinti pvz. eterine, dvasine, mentaline ar energetine sfera.

Materialią sferą yra geriausiai analizuoti fizikoje priimtais "materialistų" metodais. Tačiau ši sfera neretai yra susijusi ir su nematoma sfera, ko šie metodai jau negali aprėpti ir dėl ko dažnai tradicinis mokslas atsiduria aklavietėje.

Jeigu materialios sferos objektus mes galime matyti ar liesti, tai nematerialos sferos objektus dažniausiai nepavyks nei pamatyti, nei paliesti. Pavyks nebent pajusti ar suvokti, tikėti, kad jie egzistuoja.

Tradicinis mokslas

Nematerialią sferą nagrinėja ir įvairios tradicinio mokslo sritys. Pvz. psichologija ir kitos (pvz. visi žinome, kad sąmonė ar pasamonė egzistuoja, tačiau jos paliesti ar išmatuoti jos fizikinį dydį, svorį ir pan. mes negalime), taip pat to yra ir fizikoje. Tai ir įvairios kvantinėje mechanikoje žinomos dalelės. Pvz. elektronai, kuriuos mokslas pripažysta, tačiau kurių nėra niekas matęs ar prilietęs. Ar juodosios skylės, kurios egzistuoja matematiniuose fizikų modeliuose ir paprastai įrodomos matematinėmis formulėmis. Nors jų pamatyti, pakol kas, mes nesugebame. Jos tiesiog priimamos, suprantamos, kaip egzistuojančios, bet ne paliestos ir ne išmatuotos ir t.t...