Iš kokios žvaigždžių sistemos jūs kilote

Iš kokios žvaigždžių sistemos jūs kiloteKaip manoma, mūsų planetoje gyvena sielos iš pačių įvairiausių, net ne vien mūsų galaktikos kampelių, ypač šiuo visai mūsų galaktikai svarbiu permainų metu. Sielos reinkarnuoja į tas žvaigždžių sistemas, jų planetas, kur joms tuo metu yra aktualiausiai būti, kur veda jų misijos.

Planetos, tai kaip savotiškos mokyklos, leidžiančios įgyti tam tikrą patirtį. O gyvenimai ar įsikūnijimai, tai konkreti mokyklos klasė. Toje pačioje mokykloje dažnai galima sutikti ir „pirmokų“ ir „dvyliktokų“. Tų, kas jau daug gyvenimų mokėsi ir išmoko daug pamokų, kaip ir tų, kas savo mokymosi kelią dar tik pradėjo.

Nors nei vieni nei kiti nėra aukštesni ar viršesni už kitus. Jie tiesiog yra skirtingi ir turi skirtingas misijas ir patirtis. Mūsų visų sukaupta patirtis, po jos integravimo, tampa visos visatos gyventojų patirtimi.

Iš kokios žvaigždžių sistemos jūs kilote?

Žemiau pateiktos įvairių mūsų galaktikos civilizacijų savybės, psichologiniai portretai ir apibūdinimai, pagal ką galite suprasti iš kur jūs atkeliavote į šią nuostabią planetą.

Nuo savęs pridėsiu, kad siela gali būti gyvenusi ir keliose, o gal net ir visose iš jų ir galbūt net ne vieną kartą, kaip ir Žemėje jūs galite būti irgi ne pirmą kartą. Dėl to, mano manymu, yra galimi atvejai, kada tiks ir keli variantai. Galbūt vienas daugiau, kitas mažiau. Praeitų gyvenimų įtaka veikia įvairiai. Dažniausiai, ryškesnės jūsų praeitų gyvenimų asmenybės pasireiškia labiau. Pvz. kažkokį iš gyvenimų jūs gyvenote ramiai, plaukėte pasroviui. O kitame gyvenime jūs buvote ryški asmenybė, pvz. politikas, karalius, karvedys ar dar kažkas. Ir ta ryškesnė praeities asmenybė jus veiks daug stipriau.

Kartais, pas kai kuriuos žmones, gali būti net problema ar poreikis atsikratyti tokių ryškių praeities asmenybių įtakos. Nes tai gali daryti per stiprią įtaką dabartiniam gyvenimui.

Žemiau, atskirose nuorodose yra pateikta informacija apie skirtingų sistemų atstovus. 

Vega

Asteroidų žiedas, esantis aplink Vegos žvaigždę, NASATie, kurie kilę iš Vegos sistemos yra nepriklausomi, savarankiški, sugebantys savimi pasirūpinti, išdidūs ir stiprios valios. Jų stipri energija jiems garantuoja stiprybę ir pajėgumą. Paprastai, jie gerai išmano daug įvairių sričių, kurios juos domina. O, kad šias sritis nuodugniai išmanyti, jie yra linkę net kolekcionuoti konkrečių sričių visas smulkmenas, taip vadinamą „triviją“ (trivia angl. k.).

Jie turi daugelį talentų ir sugebėjimų, yra pakankamai kūrybingi, dažnai sugebantys kartu derinti tiek savo kūrybines, tiek ir intelektualines išraiškas. Jie gali būti aktoriais, menininkais, dizaineriais, išradėjais, architektais ar realizuoti save naujose kūrybinėse srityse, kurių dabar atsiranda, ryšium su dabartiniu technologiniu progresu. Jų darbo su technologijomis metodika stipriai skiriasi nuo daugelio, nes ji remiasi „pojūčiais“, o ne intelektualiu supratimu. Jiems puikiai sekasi pradėti naujus projektus, bet daug sunkiau juos užbaigti. Galbūt jiems vertėtų pasimokyti disciplinos, valios ar save apsupti pagalbininkais, kurie jiems padėtų realizuoti užsibrėžtus projektus ar idėjas.

Vegos atstovai yra keliautojai, kurie ieško įvairovės, iššūkių ir atsakymų į daugelį klausimų, kurie jiems rūpi. Tačiau, jiems greitai viskas atsibosta. Jie mėgsta analizuoti, klausinėti ir abejoja viskuo, ko jie nesupranta, kas prieštarauja jų įsitikinimų sistemai ar tiesiog kas pagal jų nuojautą yra klaidinga. Kad ir Vegiečiai yra pasirengę mokytis, keistis ir augti, jiems vertėtų viduje suvokti, kad jiems reikia tam atverti save. Šis suvokimas pas juos nebus praktinis, loginės prigimties. Tai bus vidinis suvokimas, daugiau jausmas, kuris veda prie žinojimo ar teisingo atsakymo, vietoj „sauso“, techninio suvokimo.

Daugelis šios sistemos atstovų yra rūpestingi ir turi stiprų atsakomybės jausmą. Jie gali rasti pilnatvę dirbdami su vaikais, sergančiais ar tais kam yra reikalinga pagalba ar priežiūra. Tačiau, kartais jie gali persistengti su atsakomybe už kitus žmones ir tuo gali pasinaudoti nesąžiningi žmonės. Jiems vertėtų nepamiršti, kad žmonės turi patys išmokti būti atsakingais už save. Nors jie gali kitiems žmonėms padėti išvystyti stipresnį vientisumo su aplinkiniais ar atsakomybės jausmą. Jie gali pajusti, kad kitus traukia jų supratingumo energija. Kiti žmonės, dėl to, juos gali pradėti vertinti ir su jais dalintis savo problemomis. Taip pat, reikėtų paminėti, kad paprastai Vegiečiai nelinkę dalintis asmenine informacija, jeigu žmogaus gerai nepažįsta ar nejaučia jam pasitikėjimo.

Vegos atstovai sugeba gydyti ir jiems patinka akmenys ar kristalai. Jie jiems jaučia trauką. Daugelis jų dirba sveikatos priežiūros srityje, nesvarbu ar tai būtų medicininė ar psichologinė pagalba, kiti pasirenka mokytojų profesiją ar nukrypsta į sritis, kur galima kūrybos laisvė. Jie turi didelį vienatvės, privatumo ir laisvės nuo įvairių apribojimų poreikį. Jiems yra svarbu patirti žmonių padėką ar jų įdėtų pastangų įvertinimą. Žmonės, kurie turi asmeninius santykius su Vegiečiais, dėl didžiulio jų interesų rato, didelio kiekio juos dominančių sričių, gali justi jų dėmesio stygių, jaustis apleisti. Rūpindamiesi kitais žmonėmis, jie gali net pamiršti savo asmeninius poreikius, asmeninį gyvenimą ar nepakankamai puoselėti santykius su mylimu žmogumi.

Žodį „Vegiečiai“, sugalvojau rašydamas šį tekstą. Angliškai jie vadinami „Vegans“, bet ne nuo atitinkamos mitybos, o nuo Vegos žvaigždės pavadinimo. Kadangi tai tas pats žodis kaip ir veganai, nusprendžiau paieškoti kito ir taip gimė idėja žodžiui „Vegiečiai“, kuris manau sutiksite, kad yra adekvatus terminas jiems apibūdinti.

Sirijus

NSOTie kurie yra iš Sirijaus sistemos, dažnai yra labai stipriai susitelkę ties jų einamuoju tikslu. Jų nuomonę, apie kažką, yra labai sunku pakeisti. Tačiau jeigu jie įsitikina, kad kitas kelias jiems labiau tinka, jie lengvai atsisako prieš tai buvusio kelio, po ko vėl stipriai susikaupia, ties nauju tikslu. Jie turi stiprius įsitikinimus, idealus ir vidinę vienybę.

Sirijaus atstovai, būna lojalūs ir patikimi savo draugams, ko jie, be abejo, tikisi ir iš jų. Jie tampa įskaudinti ir nusivylę, jeigu šie lūkesčiai nepasiteisina. Jiems nebūdinga lengvai atverti savo vidų kitiems ar viešai reikšti savas emocijas, jausmus ar poreikius. Jų artimais draugais gali tapti tik tie žmonės, kuriuos jie yra nuodugniai išanalizavę ir puikiai pažįsta. Aplinkiniams yra lengva juos nuvilti, nes jie nemėgsta jiems atskleisti savų lūkesčių, ko jie tikisi iš santykių ar draugystės su jais ir tai gali sukelti problemų. Jų atveju, norint netapti įskaudintu ar nuviltu, jiems vertėtų dalintis su kitais savo lūkesčiais, idealais, komunikavimo poreikiais ir aistromis. Tai dažnai nutinka santykiuose esant bendravimo, tarpusavio supratimo ar aiškumo stokai.

Sirijiečiai daug dėmesio skiria ateičiai ir beveik nereiškia jokios reikšmės praeičiai. Kitiems verčiant juos kreipti dėmesį į praeitį, jie gali priimti gynybinę poziciją. Tai vyksta dėl to, kad kartu su kažkokiu praeities įvykiu yra prisimenamas ir praeities skausmas ar emocijos, ko jie stengiasi vengti ar tai neigti. Tai gali juos vesti prie daug praeityje patirtų emocijų, su kuriomis jiems tada vėl tektų susidurti. Jie nemėgsta konfrontacijų ar demonstruoti pyktį, bet jeigu jiems nebus kitos išeities ir bus įspausti į kampą, savo poziciją jie nuožmiai gins. Tai gali būti aktualu, kai tai yra susiję su jų ar jų mylimųjų garbe.

Gyvenimo Žemėje metu, viena iš pamokų, kurią daugelis Sirijaus sistemos atstovų pasirenka išmokti, yra paleisti seną skausmą, atleisti sau ir kitiems ir po to judėti toliau...

Meilė ir Gaja

Šios sistemos atstovai, turi unikalų ir labai stiprų humoro jausmą, kurį dažniausiai jie reiškia tik būdami savų ir patikimų žmonių kompanijoje. Kai kurie juos laiko svajotojais. Taip jie būna vadinami dėl aktyvaus ir ryškaus jų vidinio gyvenimo. Tai gali sukelti užmaršumą ir tendenciją dabartyje nepastebėti trivialių „trečiojo matmens“ dalykų. Kartais jie gali atrodyti nesusidomėję ar neatidūs, bet iš tikrųjų jie tuo metu tiesiog yra kažkur kitur... Jie gali nesuvokti, kad kiti nežino apie jų vidinę veiklą. Nors jie atrodo labai ramūs, tylūs ir kažkuo savo viduje labai užimti.

Kaip vaikai, jie gali turėti dėmesio sutrikimų ar problemų su mokymusi. Tai vyksta dėl didelės traukos vidiniam pasauliui, kuris dažnai būna daug įdomesnis nei Žemės mokyklų pamokos. Jiems geriausiai sekasi mokytis kada yra naudojami vizualūs mokymosi metodai ar yra laisvai leidžiama rinktis ir išbandyti įvairius mokymosi metodus. Dėl to, jiems labai gerai sekasi mokytis alternatyviose mokyklose. Šie vaikai yra labai protingi ir turi stiprų pojūtį, kad jeigu kažkas jų nedomina, jie to ir neprivalo mokytis.

Tie kurie į šią planetą atkeliavo iš Sirijaus, turi stiprų ryšį su Žeme ir gamtos energijomis. Daugelis iš jų, gyveno daugelį gyvenimų kaip Amerikos indėnai ir jaučia artimą ryšį su šiais gyvenimais ir jų prisiminimais. Jie yra labai vizualūs, tiek kas liečia jų gebėjimą matyti tai ko kiti nemato, tiek ir jų mokymosi būdus.

Pvila

PvilaKilę iš Pvila sistemos yra stiprios asmenybės, turinčios stiprius sugebėjimus ir mėgstantys tuo didžiuotis. Jie turi stiprų humoro jausmą ir mėgsta būti dėmesio centre. Jie dažnai būna „klasės klounai“ ar „vakarėlių liūtai“. Kas liečia humorą ar patinkančio jiems žmogaus kirkinimą, jie turi tendenciją perlenkti lazdą ir kartais net gali tuo ką nors įskaudinti. Nors jie tai daro nenorėdami nieko įskaudinti, o tiesiog pagauti akimirkos impulso. Jiems vertėtų išmokti užjausti ir elgtis švelniau su kitais žmonėmis.

Pviliečiai sudaro tokį įspūdį lyg skleistų aplink save nelankstumo ir nepasiekiamumo aurą. Tai gali sukelti nerimą tiems kas jaučiasi nesaugiai, turi sušlubavusį pasitikėjimą savimi ar žemą savigarbos jausmą. Kartais, kai kurie žmonės, gali turėti sunkumų suprasti ar sutarti su šios sistemos atstovais, nes jie gali elgtis per daug valdingai. Kad bendravimas su įvairiais žmonėmis vyktų sklandžiau ir tai nekeltų papildomų problemų, jiems gali tekti keisti savo elgesio įpročius, įprasti elgtis su kitais žmonėmis švelniau.

Aplinkiniams vertėtų pabandyti pažvelgti per šią jų stiprią išorės aurą ir už jos pažinti jų teigiamas savybes. Tai padarius pamatysite, kad jie yra labai rūpestingi ir gali padaryti labai daug dėl tų ką jie laiko tikrais ir vertais jų pagalbos draugais. Nors retkarčiais Pviliečiams vertėtų neperlenkti lazdos su rūpinimuisi savais žmonėmis, nes tai gali užgožti šių žmonių galimybes patiems savarankiškai tobulėti ir mokytis jų asmenines gyvenimo pamokas. Pviliečiai su savo draugais būna labai lojalūs, jiems ištikimi ir net linkę pro pirštus žiūrėti į įvairius jų minusus. O kitus žmones, su lygiai tokiais pat minusais, jie yra linkę teisti ir šiuos jų trūkumus labai stipriai akcentuoti ar dėlioti jiems už tai etiketes...

Kartais Pvila sistemos atstovams vertėtų nutolti nuo savojo „AŠ“. Nes jie yra linkę taip pasinerti į savo asmeninį gyvenimą, kad jie gali visiškai pradėti ignoruoti aplinkinius. Tai gali tapti problema, kas liečia santykius su artimaisiais žmonėmis, nes jie gali pasijusti visai nereikalingi. Viena iš pamokų, kurią pasirenka daugelis Pvila atstovų, yra savo EGO kontrolė ir mokymasis balansuoti tarp asmeninių ir kitų žmonių interesų.

Pvila atstovai, trokšta kruopščiai tyrinėti įvairias sritis, kaupti žinias ir jaučia aistrą plėsti savo akiratį. Jie, taip pat, turi fotografinę atmintį. O įsimintus vaizdus gali atsiminti ilgai ir esant reikalui šia informacija naudotis. Pviliečiai gali būti geri dėstytojai, autoriai ar dirbti su techninėmis ar mokslinėmis žiniomis. Jie ne vien mėgsta kaupti žinias, bet ir jomis dalintis su kitais.

Šios sistemos atstovai yra gabūs daugeliui dalykų, o dėl to, kad jie nemėgsta savęs apriboti, gali vienu metu siekti kelių skirtingų karjerų. Jie paprastai išmano daugelį dalykų ir tyrinėdami kažkokią sritį mėgsta užduoti daug klausimų. Jie nemėgsta ir netoleruoja aplinkinių, kurie taip pat kruopščiai kaip ir jie nesistengia gilintis į kažkokią sritį. Pviliečiams verta užsiimti savo tolerancijos ir supratingumo ugdymu, kas liečia tuos žmones, kurie nedega tokia pačia aistra žinioms kaip jie.

Eidami jų tuo metu pasirinkto tikslo keliu, Pviliečiai būna susikaupę ir ryžtingi. Tačiau, savo pasirinkimus jie gali labai lengvai keisti. Kitiems tai gali atrodyti, kad jie turi sunkumų apsispręsti ar nesugeba sukaupti dėmesio ties vienu tikslu. Tai ne tiesa, jie paprasčiausiai sugeba vienu metu turėti keletą tikslų ir keičiantis aplinkybėmis keisti šių tikslų prioritetą. Jų interesų sferos gali gan lengvai keistis, priklausomai nuo jų aistros įvairioms žinioms ir kas tuo metu juos traukia.

Santykiuose, šios sistemos atstovams reikia pagarbos ir laisvės. Jie turėtų ieškoti stiprių asmenybių, su kuriais gali jaustis saugūs. Jiems yra reikalingas saugumas ir galimybė pabūti vieniems, kad surasti vidinę ramybę. Jie negali be ramybės ir privatumo periodų ir jiems puikiai tinka, jeigu ir jų antrajai pusei jie yra reikalingi. Juos traukia tie, kurie turi kiek švelnesnes energijas. Tačiau jiems yra svarbu, kad jų intelekto lygis būtų ne menkesnis už jų pačių. Nes jie dega aistra iššūkiams. Tai jiems padeda balansuoti savo energijas, stimuliuoja intelektualinį malonumą, kuris Pviliečiams yra labai svarbus.  

Plejados

PlejadosTie, kurie kilę iš Plejadų sistemos yra jautrūs, mylintys ir malonūs. Visų žmonių atžvilgiu jie jaučia gilią ir nuolatinę aistrą taikai ir gerumui. Jeigu kas nors paklaustų Plejadiečio, ko jis labiausiai trokšta iš gyvenimo? Jis greičiausiai pasakytų „būti laimingu“. Plejadiečiai turi malonią ir švelnią energiją, kuria mėgaujasi šalia jų esantys žmonės.

Jie yra emociški ir mylintys, bet norėdami įtikti kitiems yra linkę šias savo savybes slopinti. Plejadiečiai yra jautrūs ir greitai reaguoja į kritiką. Stengdamiesi įtikti kitiems, jie yra linkę paaukoti savo asmeninius norus ir poreikius. Jiems tai gali sukelti vidinį pasipiktinimą. Tačiau, užuot to, kad jie atvirai reikštų pyktį ant ko nors, jie pasirinks agresyvų pasyvumą, tikėdamiesi, kad į jų jausmus bus atsižvelgta ir pavyks šia tema išvengti diskusijos. Plejadiečiai turi išmokti suvokti, kad tiems kam jie stengiasi įtikti, reikėtų leisti žinoti apie jų pačių asmeninius jausmus ir poreikius.

Aplinkui juos tvyrant pykčiui, nesantaikai ar įtampai, jie gali net fiziškai apsirgti. Nes jie tokiose situacijose absorbuoja aplinkinių žmonių emocijas ir net nesąmoningai pradeda tarpininkauti ir švelninti situaciją, lyg jaustųsi už visa tai atsakingi. Tendencija slopinti savo pačių ir absorbuoti svetimas negatyvias emocijas, jeigu jas jie po to ilgai laiko savyje, gali sukurti energetinius blokus ir net privesti prie fizinių sveikatos sutrikimų.

Didžioji dalis to ką turi išmokti Plejadiečiai yra išmokti nesivelti į kitų žmonių reikalus ir leisti jiems patiems praeiti tai ką jie patys pasirinko. Jie turi išmokti justi ir kontroliuoti savo norą daryti kitus laimingais ir suvokti, kad kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo asmeninę gerovę ir tobulėjimą. Jie turi leisti kitiems būti atsakingais už save, kad kiti žmonės galėtų augti ir mokytis iš įvairių situacijų patys. Jiems reikia išmokti tai, kad ne jiems spręsti kada kitiems žmonėms būti laimingais ar kas šiems žmonėms reiškia laimę ir vietoj to užsiimti savo asmeninės laimės kūrimu. Ėmęsi tikros atsakomybės už save ir savo laimę, Plejadiečiai pradės klestėti ir jų fizinis kūnas atsakys į tai švytėjimu.

Plejadiečiai turi vystyti savo trečiojo matmens komunikavimo sugebėjimus ir savigarbą. Jiems yra svarbu atgauti savo stiprybę, išmokti bendrauti laisvai ir tapti tokiu būdu stipriais. Kartais kitiems gali pasirodyti, kad Plejadiečiai yra kažkuo stipriai užsiėmę ar kažkur nutolę nuo jų. Taip yra dėl jų polinkio kritikuoti savo mintis iki tokio lygio, kad jomis jie po to nesidalina, kaip ir savigarbos trūkumas irgi yra dažna jų problema. Dažnai jie taip jaučiasi lyg jų mintys yra „nevertos“ būti paviešintos ir su tuo jiems irgi reikia dirbti.

Tie, kurie yra kilę iš Plejadų, gali susigalvoti sau įvairių trečiojo matmens užsiėmimų, padaryti juos savo įpročiais, elgesio modeliais, kad tokiu būdu pabėgti nuo realybės. Arba jie gali imituoti, kad kažkam kažką turi padėti ir tokiu būdu kurti naujus ryšius ar pasitikėjimą. Įvairūs trečiojo matmens užsiėmimai gali būti narkotikų ar alkoholio vartojimas, seksualinių ar romantinių dramų kūrimas ar paprasčiausias pabėgimas į kitas realybes, per televiziją ar kino filmus.

Plejadės, Sietynas, M45Plejadiečiai išlaisvina sukauptas emocijas per verkimą. Jiems yra būdinga savyje užspausti ir kaupti emocijas, dėl ko jiems gali to prireikti. Jiems pradėjus verkti, kitiems gali pasirodyti, kad į konkrečią situaciją jie sureagavo perdėtai. Tačiau, tuo metu jie išlaisvina ne vien to momento, o ir seniau sukauptas emocijas. Dėl bendravimo problemų, su kuriomis susiduria daugelis Plejadiečių, jiems gali prireikti išleisti šias emocijas per gerklės čakrą („Višudha“ – atsakinga už saviraišką), pvz. verkimo formoje. Tai, taip pat, gali sukelti įvairias fizines problemas, trukdančias kalbėti, pvz. užkimimą, kosulį ar gerklės čakros spaudimą. Su jais tai daugiau nevyks, jeigu kasdieniniame gyvenime jie išmoks bendrauti laisvai, nevaržydami savęs ir neslopindami savų emocijų. Jiems tai gali pasitarnauti kaip orientyras, kad geriau suprasti save, kad vertėtų išsakyti tai ką jie laiko savyje ir neišsako.

Plejadiečiai turi labai stiprų tikėjimą ir pasitikėjimą. Net tamsiausiomis jų gyvenimo akimirkomis, nuo pat vaikystės, jie turi stiprų savo misijos jausmą, žinojimą apie ryšį su Kūrėju, tikslą ir planą. Jie turi vidinę aistrą ieškoti atsakymų dvasingumo temomis, atrasti ryšį su dieviška galia. Pradėjus šias paieškas ir studijas, prasidės jų augimas. O kai jie suvoks ryšį su kūrėju ir pradės mylėti save, kaip tobulą sutvėrimą, kokiais yra visi, daugelis iš jų jausmų, emocijų ar abejonių išblės.

Orionas

Orijono žvaigždynasTie, kurie kilę iš Oriono sistemos yra stiprios asmenybės, turinčios stiprius idealus ir įsitikinimus. Orioniečius yra lengva atpažinti iš jų smalsumo, poreikio uždavinėti labai daug klausimų. Pas juos yra stipri trauka suprasti priežastis ir vidinę visų dalykų esmę. Jie siekia analizuoti žmones ir įvykius, kuriuos jiems atrodo, kad yra svarbu suprasti. Jie ne retai erzina aplinkinius, su savo įpročiu, juos smulkiai analizuoti ir struktūrizuoti. Tai vyksta dėl to, kad Orioniečiai operuoja labiau protiniame, nei jausmų lygmenyje. Taip vyksta ne dėl to, kad jie turi jausmų trūkumą. Tai tiesiog yra jų pirminis pasaulio pažinimo režimas.

Orioniečiai nori, kad kiti gerbtų jų nuomonę ir to siekdami jie gali pulti į ginčus ar įrodinėti savo nuomonės teisingumą. Jie turi išmokti balansuoti tarp savo traukos žinioms ir jautrumo kitų žmonių poreikiams. Subrendęs Orionietis supranta, kad aiškinti savo pažiūras ir nuomones kitiems, kad jie jas priimtų, yra tai ko jie siekia, tačiau nėra būtina, kad ir kiti su jomis sutiktų.

Orioniečiai turi stiprų žinių troškulį ir gali nusivilti tais žmonėmis, kurie tokio pat troškulio žinioms nejaučia. Jie domisi pačiomis įvairiausiomis sritimis. Diskutuojant su jais, jeigu konkreti tema juos domina, jie šia tema pademonstruos gausų žinių bagažą, bet jeigu konkreti tema jų nedomina, tai jie apie tai gali išmanyti nedaug. Jie yra užkietėją skeptikai ir jiems nepateikus rimtų, kažkokį teiginį patvirtinančių ar įrodančių faktų, jie nebus linkę jo priimti. Taip yra dėl to, kad jie pagrinde vadovaujasi protiniais, intelektualiniais dalykais ir bet koks dalykas, ką jie yra linkę priimti, pirmoje eilėje, turi turėti logišką prasmę.

Orioniečiai yra kritiški sau ir kitiems. Taip yra dėl to, kad jie ieško ir siekia tobulybės. Jie labai įdėmiai tyrinėja detales ir dažnai pastebi dalykus, kuriuos kiti praleidžia. Jeigu jie jaučia, kad žmogus kažką praleido ar suprato ne taip, jie yra linkę tai akcentuoti, atkreipti žmogaus dėmesį į tai, kad jis pasitaisytų. Tuos, kurie nėra pripratę prie Oriono energijos, tai gali erzinti ar būti jų priimta kaip asmeninė kritika.

Vertėtų žinoti, kad Orioniečiai yra labai jautrūs balansui ir esant jo trūkumui, jie gali jaustis liūdni ar net fiziškai nesveiki. Tai juos verčia siekti balanso, jeigu kažkokioje situacijoje jie jo nejaučia. Tai gali būti emocinio ar fizinio balanso trūkumas, kurį jie jaučia kituose žmonėse ar savyje. Kad jie jaustųsi visuose lygmenyse gerai, jiems reikia, kad juos suptų grožis ir balansuota energijos tėkmė.

Santykių metu, susidurdami su emocijomis, jie į jas reaguoja intelektualiai, protu ir tuo gali nustebinti kitus. Poreikis suprasti pas juos yra daug stipresnis už emocinę reakciją. Jiems yra labai svarbu suprasti visus įvykius, kurių pasekoje susidarė kažkokia situacija, kad jie pilnai susigaudytų kas nutiko. Paprastai, emocinėse situacijose, jie yra linkę uždavinėti klausimus, nors tylesni iš jų, gali ieškoti šių atsakymų ir savyje. Gerbiant šį jų poreikį suprasti visas situacijas, bendravimas su jais turėtų klostytis gerai. Jeigu jų poreikis suprasti, gaunant atsakymus į klausimus, būna nepatenkinamas, jie bando išdirbti savotiškus elgesio modelius, demonstruojančius emocijas arba jas jie bando tyrinėti vidiniame lygmenyje.

Kad Orioniečiai galėtų atsigauti ir išmokti kurti vidinę tėkmę, jiems yra reikalingas privatumas ir vienatvės periodai. Geriausiai jie mokosi vieni ar mažomis grupėmis. Jie nesijaučia jaukiai klasės dydžio grupėse. Jų stipri energija yra susijusi su jų klausinėjančia natūra ir verčia juos netoleruoti klasės mokymosi modelio. Nes jie jaučia, kad pamokos metu buvo ne viskas pakankamai nuodugniai išaiškinta ar tame trūko prasmės. Dėka jų sugebėjimo įžvelgti daug detalių ir matyti viską iš daugelio skirtingų perspektyvų, daugelis Orioniečių gali tapti puikiais mokytojais. Dėl šių jų savybių, jų pamokos būna daug įdomesnės mokiniams. Orioniečiams patinka linksminti kitus. Pas juos yra stiprus humoro jausmas ir aistra kibinti ir žaisti. Aplinkiniai gali pastebėti, kad jiems reikia labai nedaug laiko persijungti iš linksmos į kritinę būseną.

Jie turi stiprų ryšį su dvasia ir ekstrasensorinius sugebėjimus. Kadangi Orioniečių augimo kelias yra dvasinis, jų didžiausias iššūkis aukštesniuose dvasingumo lygmenyse yra pasitikėjimas ir tikėjimas. Daugelis dvasingumo aspektų remiasi ant tikėjimo. O pas juos, prieš priimant kažkokius įsitikinimus, yra giliai įsišaknijęs poreikis klausti klausimus, ieškoti atsakymų, įrodymų ar loginio paaiškinimo. Daugeliui iš jų tai gali sukelti sunkumus ir vidinę kovą, nes jiems teks išmokti suderinti techninį protą su savo dvasiniu „AŠ“. Tačiau, šios pačios savybės Orioniečius paverčia svarbiais informacijos ir žinių kolekcionieriais, kurie šia informacija gali pasidalinti su kitais.

Maldekas, Fajetonas

FajetonasKilusieji iš Maldeko planetos yra stiprios ir stabilios asmenybės. Kas liečia tai į ką jie tiki, jie turi stiprų nusistatymą ir įsitikinimus. Kad pilnai patenkinti savo smalsumą, jie yra linkę apie juos dominantį dalyką labai daug visko klausinėti. Dėl to, prieš priimant naujas tikimybes, Maldekiečiai mėgsta žinoti viską apie konkretų dalyką ir kitiems žmonėms gali būti labai sunku juos įtikinti į ką nors naujo. Jie taip pat turi gilias lyderio savybes, nors ir ne visada yra linkę jas demonstruoti.

Maldeko atstovai yra protingi, techninės proto sandaros ir orientuoti į detales. Jie išmano daugelį sričių ir gali turėti kelias karjeras vienu metu. Jeigu jie daro tik vieną karjerą, tai dažnai be jos turi dar ir stiprius interesus už jos ribų. Jie trokšta žinoti daug daugiau apie viską nei visuotinai yra žinoma. Dėl to, jie retai priima paprastus paaiškinimus apie kažką. Jie yra linkę analizuoti įvairius įvykius, patirtis ir jų sąveikas su žmonėmis ir tiki, kad tame slypi kažkas daugiau nei galima įžvelgti paviršiuje. Šios sistemos atstovai išmano visko po truputį, kad prireikus tai galėtų panaudoti diskusijos metu.

Maldekiečiai yra labai užsiėmę ir nepražystamiems žmonėms gali pasirodyti neprieinami ar sunkiai pasiekiami. Jie yra atsargūs ir skeptiški, kas liečia tai kuo jie yra linkę pasitikėti giliai savo sielos gelmėse. Kaip draugai ar mylimi žmonės, jeigu kažką jie prisileidžia prie savęs, yra mylintys, garbingi ir verti pasitikėjimo kompanionai. Tačiau jie yra linkę nusivilti tokiais artimais žmonėmis ar draugais, kurie jiems neduoda tiek pat, kiek jie duoda jiems. Iš kitų žmonių jie tikisi to pačio ką ir patys duoda. Daugelį gali nustebinti, kad toks tylus ir užimtas žmogus jaučia tokius gilius įsitikinimus, nuomones ir emocijas. Tik prie tų kuo jie pilnai pasitiki, jie yra linkę atverti savo emocinę pusę. Tada jie gali labai daug duoti ir mėgautis šiuo davimu visuose lygmenyse.

Maldekiečiai mėgsta iššūkius, mistiką ir nežinomus ar nepaaiškinamus dalykus. Juos dažnai žavi „magija“, energijos panaudojimas kūrybai ar kad pasirodyti. Jie gan anksti gali susidomėti astronomija, planetomis ir visatos tyrinėjimu. Taip pat, jie gali mėgti tokias legendas, kaip Karalius Artūras ir apvalaus stalo riteriai, Merlinas ir kitos šios eros istorijos. Jie dega stipriu garbės, sąžiningumo, lojalumo ir bendrų tikslų troškimu. Maldeko atstovai gali ilgėtis istorinių laikų, kada idealų gynimas buvo kasdieninė veikla. Šis Žemės periodas buvo palankiausias jiems, o šiuo laikotarpiu jie yra stiprokai nusivylę.

Santykiuose, jie stipriai palaiko ir gerai supranta savo partnerį, būna atviri, linkę pilnai dalintis visu savimi ir aptarinėti visus jų poreikių ir aistrų aspektus. Pasiekus abipusį sutarimą, jie stengiasi padaryti viską, kas būtina, kad išsipildytų visi jų mylimo žmogaus norai ir svajonės. Žinant jų analitinę natūrą, poreikį užduoti daug klausimų, šios būsenos pasiekimas gali ilgokai užtrukti. Maldekiečiai yra labai lojalūs ir turi nedaug problemų su įsipareigojimais, nesvarbu ar tai santykiai, draugystė, karjera ar idealas. Jie visada tikisi tokio pačio atsidavimo iš kitų, kiek jie patys būna atsidavę ir greitai nusivilia jeigu tai nevyksta. Tai gali būti viena iš nedaugelio progų, kai Maldekiečių temperamentą įmanoma išvysti.

Maldekas (dar vadinamas Fajetonu), buvo sekanti planeta nuo Saulės už Marso. Ji daugiau, bent šiame matmenyje, neegzistuoja ir jos likučiai šiuo metu formuoja asteroidų žiedą.

Pastaba: Pasak kai kurios indigo vaikus, Fajetone gyveno reptilės. Sunaikinus Fejetono planetą, nemažai fajetoniečių tuo metu atkeliavo į Žemę ir čia jų sielų gyvena dar ir dabar.

Arktūras

Tie, kurie kilę iš Arktūro sistemos yra stiprios asmenybės, turinčios gilią vidinę stiprybę ir žinojimą. Jie atrodo stiprūs, pajėgūs ir galingi. Nuo vaikystės jie jaučia, kad jų gyvenimo misija yra svarbi, bet paprastai jie nežino kas tai galėtų būti. Dėl to jie užsiima savo misijos paieškomis, kurios paprastai veda į dvasinius tyrinėjimus. Šios misijos nepavykus atrasti, to nesuvokdami, viduje jie jaučiasi nepatenkinti ar nelaimingi.

Arktūriečiai yra labai kūrybingi. Daugelis jų yra rašytojai, artistai, dizaineriai arba naudoja savo sugebėjimus, kad kurti kažką kito. Labai dažnai jie būna gerais oratoriais. Turi gerą tempo ar humoro jausmą ir mėgsta būti dėmesio centre ar „vakarėlių liūtais“. Arktūriečiai mėgaujasi linksmindami kitus žmones. Jie yra mylintys ir mėgsta keliauti. Jiems lengvai atsibosta rutina ir kad išvengti nuobodulio jie yra linkę ieškoti naujų patirčių. Jeigu jiems tampa „nuobodu“, jie gali kurti dramas - vien tam, kad išjudinti situaciją ir galėtų patirti naujų įspūdžių. Tai gali pasireikšti kaip tendencija kurti dideles problemas iš mažų, kad išjudinti situacijas ar dramatizuoti situacijas, kad gauti dėmesio.

Kartais gali atrodyti, kad su Arktūriečiais yra sunku užmegzti artimą ryšį ar kad jie yra nepasiekiami. Jie neturi daug artimų ar intymių draugų, bet pas juos yra daug „atsitiktinių“ draugų. Jeigu šios sistemos atstovas jus priima kaip artimą draugą ir jums atskleidžia savo vidų, žinokite, kad jūsų kandidatūra į artimus draugus, prieš tai buvo kruopščiai apsvarstyta. Arktūriečiai traukia žmones. Visiškai nepažįstamus žmones traukia Arktūriška energija ir magnetizmas. Jie yra geri patarėjai ir jų auros dėka, kitiems atrodo, kad jie yra stiprūs ir pilnaverčiai. Kiti gali nustebti, kad Arktūriečiai, kaip ir visi kiti, turi ir problemų ir jausmus. Juos dažnai supa platus pažįstamų ratas, kuris priklauso nuo jų patarimų ir rekomendacijų. Nors Arktūriečiai yra pasirengę išklausyti ir patarti, bet gali būti nekantrūs su tais kurie nesistengia dėti reikalingų pastangų, kad siekti užsibrėžto tikslo ar ne iš tikrųjų "bando" atlikti tai ką jie norėjo. Jie yra ne kantrūs su tais kurie nieko nedaro, o tik kelia be reikalo „dramas“, „bangas“. Ieškantys patarimų, bet po to nenorintys gautų patarimų naudoti, kai tik tai bus pastebėta, gali prarasti savo Arktūrietį globėją.

Arktūriečiai turi daug fizinės ir protinės energijos. Jie lengvai gali keisti vietas ar temas, vieną į kitą. Jie paprastai nemėgsta vien tyliai sėdėti, jiems reikia jausti, kad jie kažką įgyvendina. Jie yra linkę būti entuziastingi ir optimistiški. Kai jų energija yra sukaupta ir naudojama teisingai, jiems būna mažai neįmanomų dalykų. O kai jie yra išsiblaškę ir nesusikaupę, tada būna daug pradėtų ir mažai užbaigtų projektų.

Meilės santykiuose Arktūriečiams yra reikalinga asmeninė laisvė. Santykiuose, kurie yra varžantys, jie jaučiasi lyg pakliuvę į spąstus. Jiems reikia laiko pabūti vieniems, su draugais ir kad būtų galima tai daryti be jokios kaltės ar pasiaiškinimų. Tai jie taikys ne vien sau, o ir visiems, kurie yra su tuo susiję. Reikšdami savo giliausius jausmus Arktūriečiai jaučiasi nejaukiai ir į situacijas, sukeliančias gilias emocijas jie yra linkę reaguoti nukreipiant dėmesį kažkur kitur. Iš savų emocijų, jiems yra lengviausia reikšti pyktį ar humorą. Jie gali ieškoti pasiteisinimų, pradėti pasakoti istorijas (Arktūriečiai yra geri pasakotojai!), pabandyti pralinksminti ar pareikšti staigų poreikį "ką nors nuveikti", kad išvengti atviros diskusijos apie savo jausmus.

Apolonija

Apoloniečiai mėgsta mokytis ir įgautomis žiniomis papildyti savo ir taip gausų talentų bagažą. Juos traukia domėtis įvairiais dalykais ir lavinti įvairius sugebėjimus. Jų labai smalsi prigimtis, juos veda ieškoti atsakymų ir pilnatvės. Per visą savo gyvenimą plečiant savo žinių bagažą, jie gali pasiekti daug įvairių karjerų ar pomėgių. Jie yra panašūs į „kempines“, kurios sugeria daug įvairios informacijos. Kitiems žmonėms jie gali pasirodyti, kaip „profesionalūs studentai“ arba kaip žmonės, kurie niekaip neapsisprendžia ko jie nori. Tai ne tas atvejis. Paprasčiausiai, Apoloniečiai neriboja savęs tik vieno vaidmens ar apibrėžimo ribose, kas jie yra tokie. Bet koks, kitų žmonių bandymas juos apriboti ar uždėti jiems etiketę, sulauks labai didelio ir staigaus pasipriešinimo. Tai vienas iš pavyzdžių, kur ramūs Apoloniečiai, gali pademonstruoti dramatišką reakciją. Gali būti situacijos, kuriose Apoloniečiai pasijus, lyg kiti juos bando apriboti ar uždėti jiems etiketę, nepriklausomai nuo tiesos, jeigu šios situacijos pasekoje jie pajus šį jausmą, jų reakcija į tai bus stipri.

Pas juos yra gili savarankiškumo aistra, troškimas išvengti bet kokios priklausomybės nuo kitų žmonių, nesvarbu ar tai būtų finansinė ar emocinė priklausomybė. Kadangi jie yra linkę būti ištisai rimti, jiems ne kenktų sau priminti, kad vertėtų kartais pasidžiaugti gyvenimu ir save palepinti įvairiais malonumais. Tai gali būti akivaizdu, jeigu jie yra susitelkę prie kažkokio naujo dalyko studijų ar siekia kažkokių kitų aukštumų. Verta pastebėti, kad jeigu vis dėl to Apolonietis nuspręs ieškoti žaidimų ar malonumų, jis taip pat į tai bus stipriai susitelkęs.

Daugelis iš Apolonijos, gerai jaučia Žemės poreikius ir turi dirbti kaip gydytojai. Jie gan anksti atranda energijos laukus, auras, dvasias ar angelus, kas juos veda prie dvasinių studijų, atsakymų ir paaiškinimų paieškos. Su energija susiję jų sugebėjimai, kažkokiu gyvenimo momentu, gali paversti juos gydytojais. Šių sugebėjimų pagalba jie gali gydyti planetą, gyvūnus ar žmones. Juos visada traukia vaikai. Jie turi aistrą padėti vaikams ir tiems kas yra bejėgiai ar gyvena nepritekliuje. Tame tarpe, būdami mokytojais, patarėjais ar tiesiog suinteresuotais draugais.

Apoloniečiai turi stiprią empatiją ir šį savo sugebėjimą jie naudoja padėdami kitiems, kad juos gydydami ar išlaisvindami jų jausmus, skausmą ar baimę. Jie jaučia stiprią meilę grožiui ir gamtai ir atsigauna, suranda vidinę ramybę, pasisemdami gamtos grožio ir ramybės. Jie turi stiprų dvasingumo ir intuicijos ryšį. Apoloniečiai dažnai save laiko egzotiškais ir mėgaujasi tuo, kad jie yra „kitokie“.

Andromeda

Kilę iš Andromedos žvaigždyno, turi poreikį ieškoti laisvės. Jie jaučia gilų vidinį laisvės troškimą, kas juos veda ieškoti šio laisvės jausmo. Jo beieškant, jie gali keisti namus, darbus ar santykius. Kažkokiu momentu jie suvoks, kad laisvė, kurios jie taip ieškojo ir jausmai, kuriuose jie jaučiasi įkalinti, nėra susiję su aplinkybėmis. Tikra laisvė, kurios jie ieško, eina iš jų vidaus. Ji pasiekiama tik vystant meilę sau ir savo dvasiniam „aš“. Subrendęs Andromedietis, kuris tai suvokė ir pasinaudodamas šiomis žiniomis sukūrė realybę, kurioje šie jo poreikiai yra gerbiami, gali pradėti augimą ir kitose srityse.

Andromediečiai turi vystyti pasitikėjimą savimi ir meilę. Šių sričių vystymo poreikis gali būti akivaizdus arba užmaskuotas. Išugdžius meilę sau ir pasitikėjimą savimi, jie galės savyje atrasti ryšį tarp dvasingumo ir vidinės laisvės, kur tai visada ir buvo, jeigu jam tai leido pamatyti jo tikėjimas ir pasitikėjimas savimi. Tai išvysčius, ryšys tarp savęs ir Dievo taps stiprus. Tai išvaduos praeitų gyvenimų patirtį ir daugelis senų talentų pradės atsibusti, kad būtų ir vėl panaudoti. Daugelis Andromediečių tada atranda, kad jie gali daug duoti tiems, kurie eina dvasingumo keliu, dėl ko jie gali tapti mokytojais ar gydytojais.

Andromediečiai mėgsta keliauti ir jaučiasi gerai pergyvendami įvairias realybes. Jiems patinka jaudulys, veikla ir įvairovė. Jie gali jausti ankstyvų troškimą aplankyti vietas, kuriuose jie gyveno praeitame gyvenime, kas jiems gali pasireikšti kaip aistra aplankyti tam tikras vietas ar susidomėjimas tam tikromis sritims ar laikotarpiais, nesuvokiant kodėl juos tai traukia. Jie gali mėgautis greitu vairavimu ar skraidymu lėktuvais, nes tai jiems stimuliuoja sąmoningus prisiminimus apie „namus“. Dėl polinkio į savikritiką ir savęs nepaisymo, jie yra linkę kurti dramatiškus savęs mokymo scenarijus. Pamokų rezultate „pajutę“ ne tokias ir dideles augimo ir tobulėjimo perspektyvas, jie pradės vengti tokių didelių dramų.

Andromedos atstovų polinkis į savikritiką, juos gali privesti prie to, kad kritikos jie pradės patys tikėtis iš kitų žmonių. Paprastai jie nustemba atradę, kad kiti žmonės juos labai mėgsta. Nors ir iš išorės daugelis Andromediečių atrodo pasitikintys savimi, draugiški ir turintys gerus bendravimo įgūdžius. Jie tiesiog gerai moka slėpti nuo aplinkinių savo vidines baimes, dvejones ir nesaugumo jausmą, demonstruodami pasauliui visai kitą savo „veidą“. Jiems gerai tinka mokytojų, sveikatos priežiūros ar kitos profesijos, kurios yra susiję su kelionėmis. Kai kurie iš jų išmoksta suderinti potraukį dramoms ir rašymą ar vaidybą ir išreiškia save šiais būdais.

Andromediečiai turi gydymo ir komunikabilumo sugebėjimus, kurie paprastai pasijunta vaikystėje. Tačiau dažniausiai tuo metu jų šeimos nariai šias savybes ignoruoja ir nuvertina, dėl ko, jiems vėliau tenka jas atrasti iš naujo. Andromediečiai yra jautrūs, rūpestingi, gebantys užjausti, pastatyti save į svetimą padėtį ir jausti labai stiprią empatiją kitiems. Jie, taip pat, turi aistrą gydyti žmonijos fizinį, emocinį ar psichologinį skausmą.