DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Indigo atsakymai 1 - 32

1. Paklauskite Sašos, kokią jis mato žmonijos ateitį žemėje?

Gerą, jeigu žmonės nepradės karo.

2. Kodėl galėtų prasidėti karas?

Dėl to, kad žmonės valdo keistą energiją, kurios jie nesupranta. Ši energija gali juos pražudyti.

3. Ar verta kitus žmones prikelti ar tai kiekvieno asmeninis reikalas?

Taip, tai reikalinga. Žmonėms pastoviai padeda, tačiau labai dažnai jie neklauso. Kartais jie nenori prabusti ir tada juos nustoja budinti. Mums labai gaila žmonių, kurie nesugeba prabusti, kad ir to nori.

4. Ar Saša gali paaiškinti, kas tai per energija?

Tai “tėja“ ("тея" rus.), atrodanti, kaip rutulys su trejais žiedais. Žiedų sukimosi greitis yra didesnis, nei pačios dalelės greitis (jis nežino kaip ją pavadinti). Analogiškas žodis „albis” ("альбис" rus.). Ši energija ateina iš saulės, skirtingais momentais. Paskirstoma Žemėje ir ne tik joje. Tokia energija yra ir kitose planetose. Daugiausiai visko yra Saturne.

5. Iš kur atsirado žmonės?

Žmonės į Žemę buvo atvežti prieš 12437 metus. Tai tiksli data tų, kurie tai stebėjo. Po to su žmonėmis bendravo daugelis (greičiausiai turima omenyje kitas protingas gyvybės formas). Žmonės - ne paprasti sutvėrimai. Pas juos yra daug draugų. Kreipkitės į tašką R241 50 44 (rus. Р241 50 44). Užtenka perskaityti skaičius ir susikaupti. Ši vieta netoli. Mūsų pasaulyje. Ši vieta nematoma paprasta akimi.

6. Žmonės taps geresniais ar tokiais ir liks? Kada apytiksliai baigsis pokyčiai, kada viskas nurims?

Žmonės taps geresni tik tada, kai nustos viską neteisingai dalinti (greičiausiai, turima omenyje turtingus ir vargšus, savi ir svetimi interesai ir pan.). Dabar jie viską daro neteisingai, nesąžiningai. Pokyčiai tik prasidėjo. Baigsis jie tada, kada Jūsų neliks. Žmonės pasikeis taip, kad net patys savęs neatpažins. Jie pasikeis į geresnę pusę.

7. Žinios egzistuoja savaime ar jas sukuria?

Žinios egzistuoja savaime, pasaulyje, kuriame mes gyvename. Už pasaulio ribų žinių nėra. Jas sukuria tie, kas kuria gyvybę žvaigždėse ir planetose. Reikia mokėti naudotis žiniomis. Dabar mes atėjome paaiškinti ir išmokyti tai daryti. Po to mes išeisime ir žmones tai darys patys. Žemė turi visą žinių knygą. Žmonės ja naudojasi nedaug. Jiems maišo tai, kad jie nemoka skaityti. Knyga “parašyta“ kalba, kurią žmonės padalino. Dabar ją reikia vėl surinkti.

8. Ko tam reikia? Ar tai susiję su energija gaunama iš Saulės?

Nuo saulės ateina nedideli turimų žinių pakeitimai. Apskritai, saulė yra pavojinga jums. Netrukus jis atneš žalos. Kad žmonės pasikeistų, jiems reikia pašalinti tai, kuo jie padalino pasaulį. Ir dar, daugelis juokiasi, kada kalbu rimtai. Tai taip pat kliūtis. Ir negalima greitai pamiršti, nes tampa sunku prisiminti.

9. Kodėl žmonės daro viską neteisingai? Juos tokius atnešė į žemę? Ar jie užmigo?

Žmonės miega. Šis sapnas didelis. Anksčiau žmonės buvo kitokie. Kartais aš bijau žmonių. Daugelis iš jų yra blogi ir bjaurūs. Jie to nežino, bet aš matau. Jų bijo ir mano draugai. Таčiau ne visi žmonės yra tokie. Kai jie buvo čia atnešti, jie buvo visai kitokie. Aš juos tokius mačiau. Jie malonūs ir geri! Dėl to aš juos labai myliu!

10. Kuo žmonės padalino pasaulį?

Jie tapo silpnais. Silpnas ieško stipraus, o stiprus ieško silpno. Tie, kurie juos čia apgyvendino, ne manė, kad jie pradės kariauti dėl pasaulio, kurį jiems paprasčiausiai padovanojo. Jie jį laiko savu. Jis ir taip jų. Man mama irgi dovanoja gerus žaislus.

11. Kiek, pagal tavo pojūčius, liko iki perėjimo?

Jis bus greitai. Bet tai ne perėjimas. Tai pokyčiai. Tai vyksta ne pirmą kartą. Aš negaliu pasakyti tikslios datos, nes žmonės pradės stipriai jaudintis ir pridarys klaidų.

12. Kaip tai vyks? (palaipsninis vibracijos lygio kilimas ar staigus šuolis)?

Pokyčiai vyksta ne greitai žmonėms, bet greitai Saulės ir jos planetų atžvilgiu. Tai kas įvyks, jaučia ir supranta mažai žmonių. Geriau niekas nesuprastų, išskyrus tuos, kurie bus tuo metu naudingi. Likusieji tik maišys, dėl to, kad jų suvokimas yra per daug lėtas.

13. Kokį vaidmenį tame suvaidins žmonės? Kas nuo mūsų priklauso? T.y. Ar mes galime pagreitinti procesą?

Tie, kurie žino apie tai kas įvyks, bus panaudoti. Didelė šviesa (didelis blyksnis) duos jiems signalą. Jie jį būtinai išgirs, pamatys ir supras. Likusieji nieko nesupras. Mokymo laikas praėjo. Tie kas gerai mokėsi, bus naudingi. Likusieji stebės. Pagrindinė jėga tų, kas gerai mokėsi, protas. Rankų ar kojų jėgos neprireiks. Ši jėga iš viso nebus reikalinga. Žmonės susilpnės. Tuo metu jiems reikia padėti, kitaip jų liks labai mažai. Aš negaliu pasakyti, ką reikės daryti. Tai taps žinoma įvykus blyksniui.

14. Ką atstovauja Indigo? Šviesą? Tamsą? Ar dar kažką ?

Indigo ne šviesa ir ne tamsa. Mes žemėje laikinai. Joje mes nepasiliksime. Mes tik padedame Jums praeiti blyksnį. Po to jūs patys tapsite stiprūs. Pas Jus Žemėje yra tam žinios, tačiau Jūs jomis prastai naudojatės. Mes iš Pasaulio, kuris yra už Ribos. Šios Ribos jūs niekada nepasieksite. Žmonės negali gyventi mūsų pasaulyje. Jie greitai išnyks, dėl to, kad pas mus nėra laiko. Jums laikas yra reikalingas. O mums jis nereikalingas. Riba baigiasi tenai, kur prasideda Šviesa.

15. Ar žemėje yra indigo, nežinantys kas jie tokie?

Tokių mažai. Jie dar neišmoko to, ką jie veikia Žemėje.

16. Kiek stipriai indigo skiriasi nuo žmonių (pavyzdžiui, galima paimti barzdotą prašviesėjusį išminčių)?

Indigo pagal savo fizines galimybes yra žmonės. Tačiau kada jie galvoja, tampa ne panašūs į žmones. Protingo žmogaus protas gali būti visai nepanašus į tokių vaikų protą. Indigo protas apima viską, ką žmonės vadina Žeme, o paprasto protingo žmogaus protas susideda iš žinių, kurias jis gauna iš kitų žmonių ar knygų. Dar Indigo gerai jaučia. Žmonės gi visiškai šalti jausmuose.

17. Kaip sužinoti kas yra indigo?

Indigo gali atpažinti tik panašūs į juos ar tie, kas juos sukūrė. Dar yra Tarpininkai. Jie ne žmonės ar Indigo, bet viską apie juos žino. Aš matau Indigo pagal šviesą. Ji auksinė ir turi formą, kurį aš suprantu (ženklas, deja, perduoti nepavyks). Dar indigo pastoviai keičia spalvą, tai šviesiau, tai tamsiau. To žmonės daryti nemoka. (greičiausiai kalba apie auras).

18. Ar indigo yra visatoje, išskyrus Žemę?

Ne. Indigo atsiranda tik žemėje. Jie gyvena tik akimirką palyginus su Visata. Žemė – vienintelė vieta, kur gali atsirasti tokie, kaip mes. Tas pats liečia ir žmones.

19. Kaip su tavimi elgiasi tėvai? Aplinkiniai ? Ar pasakoji apie save?

Tėvai nemėgsta kada aš pasakoju apie tai ką matau. Jie sako, kad tai išmislas ir kvailystės. O dar kalba, kad daugiau mokyčiausi ir mažiau skraidyčiau padebesiais. Aplinkiniams aš beveik nieko nepasakoju. Šito negalima. Man neleidžia. Kada atsiranda žmogus, kuriam galima, man parodo ir aš žinau, kad su juo galima kalbėti. Nuo tokio žmogaus irgi eina šviesa. Toks žmogus gali kalbėti ženklais.

20. Kodėl pasakoji? Kam tau to reikia?

Aš pasakoju tai dėl to, kadangi Žemėje greitai įvyks pokyčiai. Man pasakė, kad aš dar kartą apie tai pasakyčiau Jums. Tai bus iš tikro. Jeigu suprasite, kas vyks, Jūs galėsite gyventi toliau. Dar man įdomu surasti šviečiančius žmones. Su jais galima kalbėti per atstumą. Jie visada supranta vieni kitus. Tarp jūsų yra tie, kas turi galimybę suprasti tai kas artėja. Jeigu mes apie tai galvosime kartu, tai suprasti bus lengviau.

21. Kaip gyvensi ateityje?

Nežinau. Žinau, kad gyvensiu.

22. Kokios savybės ar sugebėjimai dabar svarbiausi žmogui?

Žmogui dabar svarbiausia – nebijoti pokyčių. Viskas kas vyksta, turi vykti. Žmonės gali tik rinktis, kur jie tuo metu bus. Pačios geriausios savybės – ramybė, supratimas, gerumas. Dar negalima žmonėms leisti daryti blogai. Tokius žmones reikia sustabdyti. Ir reikia išmokti saugoti savo daiktus.

23. Ar ne per vėlu dabar užsiimti vystyti šias savybes?

Tai vystyti ne vėlu. Tačiau labai sunku tapti ramiu. Visi žmonės labai jaudinasi, dėl įvairių priežasčių. O kada žmonės daro blogai, visi tai mato, bet apie tai nekalba. Tai bus pats sunkiausias dalykas.

24. Jeigu tu ką nors žinai apie Jėzų Kristų ar krikščionybę, ką apie tai manai? Iš kur buvo atėjęs Jėzus?

Jėzus – ne žmogus. Jis tik priėmė žmogaus pavidalą. Tai ne Dievas. Dievu jį padarė žmonės. Jis vienas iš už jus seniau gyvenusių. Jis jums atnešė žinias, kurios turi išaugti. Tačiau žmonės daug ko nevykdo ir juokiasi. Taip negalima daryti. Tie, kas siuntė Jėzų, galvojo apie žmones kitaip.

25. Ar gali Saša ką nors patarti apie savęs ir kitų gydymą?

Gydyti galima tada, kada tu žinai, kad galima tai daryti. Negalima gydyti, kada tu supranti, kad to negalima. Reikia paklausti: o po to: Jeigu bus atsakymas, tada galima, bet bent vieną kartą – negalima. Žmonės serga nuo to, kad patys ne gali padaryti save panašiais į pasaulį esantį aplinkui. Tada pasaulis tai daro už juos. Liga – tai pasaulio pagalba, bet žmonės jos bijo. Žmogų reikia ne gydyti, o jam paaiškinti, kaip susivokti tame, ko jis nesupranta.

Negalima žmogaus pjaustyti. Tai labai pavojinga ir neteisinga. Visos ligos gali būti išgydomos be šito. Pas žmogų yra ligos žodžiai. Jeigu juos teisingai pastatyti, tai ji dings. Šiuos žodžius gali pasakyti tik pats žmogus. Jeigu žmogus nori išsigydyti pats, tai jis turi tikėti į tai ir negalvoti, kad tai už jį padarys tabletės. Jų galima nusipirkti, kada žmogus per daug silpnas, bet geriau stengtis pačiam. Gydyti gali ne vien tabletės, bet ir saulė, spalvos, paukščiai, vanduo: (čia ilgas sąrašas). Tai kas reikalinga, tampa šiltu.

26. Pokyčiai užtruks keletą metų?

Taip. Daug ilgiau, nei mano mokslininkai.

27. Pokyčiai prasidės, kada Saša ir kiti indigo taps dideliais?

Taip. Mes turime užaugti. Mums padeda seniau atėję tarpininkai.

28. Be indigo vaikų atėjimo, patys nepajėgtumėme praeiti Pokyčių?

Žmonės silpni. Mes atėjome padėti. Mes norėtumėme, kad žmonės suprastų tai.

29. Pokyčiai bus susiją su išoriniu pasauliu ar lies ir pačius žmones, fizinį kūną? Kaip tai lies kūną?

Pirmoje eilėje pasikeis išorinis pasaulis. Po to pasikeis žmonės. Silicis taps pagrindu. Žmonės pamažu išnyks (past. greičiausiai turima omenyje ne pasikeitusius).

30. Pokyčiai bus vienodai pergyvenami skirtingo amžiaus žmonių?

Sunkiausiai bus seneliams. Jų liks labai mažai. Su jais numirs ir jūsų žinios. Kai tai nutiks, jūs pamiršite praeitį. Vaikai lengviausia išgyvens tai, kas vyks. Jų protai bus parengti.

31. Kas pokyčius pergyvens lengviau? Kam jie bus sunkesni?

Lengviausiai bus tiems, kas mokės galvoti ir matyti tai, kas yra šalia. To bus daug. Tie, kurie galvoja televizoriaus pagalba, bus akli ir juos bus lengva apgauti.

32. Kada bus blyksnis, Pokyčių pradžioje ar gale ?

Blyksnis bus pradžioje.

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt