DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Vedų žinios

Tirupati VimanaVedų kultūra, tai senovinės civilizacijos, kuri klestėjo senovės Indijoje (Indostane) kultūra. Pačios šios civilizacijos žinios (vedos), buvo apimančios daugelį sričių ir sferų, kuriose tilptų ir tai, ką šiuo metu tiria ar nagrinėja tradicinis mokslas. Be sričių, kurias nagrinėja tradicinis mokslas, į tai įėjo dar ir daug daugiau įvairių sferų, filosofijų, labai rimtų mokslų ir t.t..., kurių dalis tradiciniam mokslui yra net nežinomos ar kurias jis tiesiog įvardina kaip pseudomokslą.

Knygos tikslas

Mano tikslas, rašant šią knygą, kuri periodiškai bus papildoma, ne atlikinėti mokslinį tyrimą, bet stengtis atgaminti ir atkurti kiek įmanoma daugiau senovinių vedų žinių. Konkrečiai šioje knygoje, bus aprašinėjama tik tai, kas kaip nors yra susiję su vedų žiniomis.

Taip pat, vienas iš šios knygos tikslų, bus stengtis kuo daugiau įvairių pseudomokslinių, ezoterinių ir kitų sričių ar dalykų, pagal galimybes, paaiškinti moksliškai. Kas aplamai yra viena iš mano interesų sferų. Apjungti šias dvi stovyklas į vieną. Rasti bendrus ryšius. O ne iš karto atmesti, tai kas konkrečiu momentu nesuprantama ar kam tuo metu neturima paaiškinimo. Laukti ir ieškoti kaip tai būtų galima paaiškinti "moksliniame format"e. Paaiškinti, dar nereiškia įrodyti. Įrodymų ieškojimas yra mokslininkų, o ne mano pareiga ir dubliuoti jų pareigas nematau prasmės.

Mano manymu, viską eina paaiškinti moksliškai. Tik ne visais atvejais mokslas yra tiek pasiekęs, kad tai būtų įmanoma padaryti. Ne visi bandymai ar eksperimentai, kurie buvo daryti šia linkme, kad kažką patikrinti, buvo sėkmingi (pvz. nepavykęs Maikelsono-Morlio eksperimentas, kurio pasekoje buvo paneigtas Eterio egzistavimas, kurį mūsų protėviai žinojo ir pripažino tūkstančius metų). Greičiausiai dėl to, kad ne visada buvo įvertinami visi reikalingi kintamieji apie kuriuos galbūt dar ir šiuo metu nėra žinoma. Dėl to, atmesti - negalima nieko! Tiesiog, tradicinis mokslas dar ant tiek nesubrendo, kad vieną ar kitą reiškinį adekvačiai paaiškinti.

Laikas rodo tai, kad su laiku, tradicinis mokslas prieina tokių pačių išvadų, kas teigiama ir ezoterikoje ar pseudomokslo srityse (tą patį eterį, tik kitaip pavadinę, vėliau pripažino kvantinėje mechanikoje ir buvo įrodyta, kad vakuumas nėra tuščias). Tiesiog, viską paaiškinti ir apibudinti naudojama visai kita, tradicinio mokslo naujai sukurta terminologija. O rezultate gaunasi vienas ir tas pats. Šia linkme eina ir viena pažangiausių mokslo sričių, kvantinė mechanika (kvantinė fizika). Ši fizikos mokslo šaka atsirado tik XX a. ir į jos atradimus nėra atsižvelgiama tradicinėje fizikoje, kuri atsirado ir remiasi XVII a. - XIX a.  atradimais.

Kvantinė mechanika

Kvantinė mechanika yra viena iš pažangiausių, XX a. atsiradusių, mokslo sričių, kurioje jau nagrinėjama daugelis dalykų, su kuo susiduriama pseudomokslo srityse, tame tarpe ir bioenergetikoje ar ezoterikoje. Daugelis įvairių specialistų, kuriuos išleidžia universitetai yra net nesusidūrę su kvantine mechanika ir mokęsi tik tradicinę XVII a. - XIX a. fiziką ir neretai net neturi žalio supratimo apie kvantinę mechaniką, kas reiškia, kad jie taip pat neturi žalio supratimo, kaip greičiausiai veikia šis pasaulis. Tradicinės fizikos dogmos, jau daugiau kaip šimtas metų yra atgyvenę ir pasenę!

Dėl to, labai rekomenduotina susipažinti su kvantine mechanika ir šio "ginklo" pagalba bus daug lengviau nuginkluoti, bet kokį skeptiką, kuris dažniausiai remiasi skurdžiu, tradicinės fizikos žinių bagažu, kur yra labai daug kartų pakartoti žodžiai: ne, neįmanoma ir t.t... Kas pagal kvantinę mechaniką jau yra suprantama visai kitaip. Deja, universitetai nesistengia per daug propaguoti kvantinę mechaniką. O ir ne kiekvienas fizikos mokslų mokslininkas ją sugeba suprasti...  Nors tai yra viena iš pažangiausių fizikos mokslo sričių, kuri yra glaudžiausiai susijusi su pasauliu, kuris yra nematomas.

Panašūs straipsniai

Vedų epochos

Pagal vedas, vienas vedinis ciklas Juga (Sanskr. युग, yuga) yra dalinamas į keturias epochas: Satjajuga, Tretajuga, Dvaparajuga ir Kalijuga.

Šis ciklas prasideda nuo labiausiai dvasingos ir prašviesėjusios epochos. Po to, kiekvienoje sekančioje epochoje, pasaulis ketvirtadaliu vis labiau išsigimsta ir degraduoja. Vis primityvesnis tampa žmonių dvasingumas, sąmonė, kultūra, žinos, dorovės ir moralės normos, teisybės suvokimas ir civilizacija vis giliau grimsta į chaoso liūną. Kai ciklas pasiekia žemiausią tašką, viskas prasideda iš naujo.

Arijų žinios – Žmogaus vystymasis

HiperborėjaŠių žinių paieška, yra vienas iš mano „arkliukų“, kaip ir labai žila senovė ir jos žinios, bei technologijos. Tačiau jų rasti yra labai sunku, nes per daugelį amžių, tūkstantmečių ar aeon'ų, jų beveik neliko Europoje. Dėl to, tenka ieškoti kitur, pvz. Indijoje, tolimuose rytuose, slavų, etruskų kultūroje ir t.t...

Žiloje senovėje, kai dar neegzistavo įvairių Europos šalių, kai baltieji žmonės, kaip manoma,  persikėlė į šiuos ir kitus kraštus Hiperborėjos, kai dar nebuvo tokių tautų, kaip pvz. lietuviai, rusai, švedai, vokiečiai ir t.t... ar pvz. baltai, prūsai, kuršiai. slavai ir t.t... Kai visa baltoji rasė skaitėsi viena tauta! Ateidami iš Hiperborėjos, arijai atsinešė daug žinių. Dalis jų keliavo gan toli ir nepasiliko Europoje. Dalis jų pasiekė tokias vietas kaip Egiptas, Indija, Kinija, tolimos Sibiro ar dabartinės Rusijos žemės. Tenai šių žinių trupinėliai ir išliko, kur mažesnį poveikį darė įvairios pasaulinės religijos, kaip pvz. katalikų bažnyčia ir pan.

Ką šamanas mato psichiatrinėje ligoninėje

Nežinomas pietų Amerikos šamanas iš Secoya gentiesŠamano ir daktaro Malidoma Patrice Somé požiūriu, psichinės ligos signalizuoja „naujojo gydytojo gimimą“! Psichikos sutrikimai, patiriamos įvairios dvasinės krizės yra būdingos žmonėms pas kuriuos atsiveria nauji sugebėjimai ar pojūčiai, ką jeigu teisingai puoselėti ir nukreipti, toks žmogus gali tapti gydytoju ar žyniu.

Indigo - dažniausiai užduodami klausimai

Na štai, pagaliau užbaigiau didžiulį darbą, verčiant labai ilgą diskusiją, su vienu, 11 metų amžiaus berniuku, gyvenančiu Rusijoje. Kuris yra vienas iš Indigo vaikų.

Pagal naujausius mano tyrimo duomenis, diskusija vyko apytiksliai 2006 metais, kovo mėnesį, viename iš Rusijos internetinių forumų. Kur vienas iš Indigo vaikų, vardu Saša, kuris tenai save vadino nick'u "Elhfi", nusprendė papasakoti apie žemės ir visos saulės sistemos praeitį ir ateitį.

Apie tai, kokie didžiuliai pokyčiai laukia mūsų planetos. Apie tai ką žmonės daro blogai ir kam reikėtų ruoštis. Kokiu keliu visiems derėtų eiti ir kaip tobulėti ir kas su mumis greičiausiai neišvengiamai nutiks, kad ir kaip to bandysime išvengti.

Jis atsakė į apytiksliai 300 klausimų, įvairiomis temomis, kuriuos klausinėjo skirtingi žmonės. Tai labai apsunkino teksto vertimą. Kadangi klausimus klausinėjo ir formulavo visiškai skirtingi žmonės, kurių yra visiškai skirtingas mentalitetas, išprusimo, išsivystymo ir dvasinis lygmuo.

Vieniems buvo įdomu labiau kažkokia tiksli mokslinė informacija, techninės žinios, kitiems ezoterika, religija, nežemiškos civilizacijos, ateiviai, visatos sandara, tretiems kažkokios filosofijos ar dvasinės praktikos, saviugda ir t.t... O kai kurie iš klausimų, buvo gan kvaili ir aplamai nelabai verti atsakymų.

Iš kokios žvaigždžių sistemos jūs kilote

Iš kokios žvaigždžių sistemos jūs kiloteKaip manoma, mūsų planetoje gyvena sielos iš pačių įvairiausių, net ne vien mūsų galaktikos kampelių, ypač šiuo visai mūsų galaktikai svarbiu permainų metu. Sielos reinkarnuoja į tas žvaigždžių sistemas, jų planetas, kur joms tuo metu yra aktualiausiai būti, kur veda jų misijos.

Planetos, tai kaip savotiškos mokyklos, leidžiančios įgyti tam tikrą patirtį. O gyvenimai ar įsikūnijimai, tai konkreti mokyklos klasė. Toje pačioje mokykloje dažnai galima sutikti ir „pirmokų“ ir „dvyliktokų“. Tų, kas jau daug gyvenimų mokėsi ir išmoko daug pamokų, kaip ir tų, kas savo mokymosi kelią dar tik pradėjo.

Nors nei vieni nei kiti nėra aukštesni ar viršesni už kitus. Jie tiesiog yra skirtingi ir turi skirtingas misijas ir patirtis. Mūsų visų sukaupta patirtis, po jos integravimo, tampa visos visatos gyventojų patirtimi.

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt