DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Vedų epochos

Pagal vedas, vienas vedinis ciklas Juga (Sanskr. युग, yuga) yra dalinamas į keturias epochas: Satjajuga, Tretajuga, Dvaparajuga ir Kalijuga.

Šis ciklas prasideda nuo labiausiai dvasingos ir prašviesėjusios epochos. Po to, kiekvienoje sekančioje epochoje, pasaulis ketvirtadaliu vis labiau išsigimsta ir degraduoja. Vis primityvesnis tampa žmonių dvasingumas, sąmonė, kultūra, žinos, dorovės ir moralės normos, teisybės suvokimas ir civilizacija vis giliau grimsta į chaoso liūną. Kai ciklas pasiekia žemiausią tašką, viskas prasideda iš naujo.

Šiuo metu, kiek yra žinoma, mes gyvename paskutinėje, didžiausio nuosmukio, Kalijuga (demono vardu "Kali"epochoje, kuri dar tik visai neseniai prasidėjo. Praėjo tik apytiksliai 5000 šios epochos metų.

Epochos

Šios "Juga" epochos, skirtingai nei pvz. daugelis mums žinomų laiko matmenų (kaip pvz. metai, amžius, era ar astrologinės epochos (po apytiksliai 2150 m., tiklsl. 2143,75 m.), turi skirtingą trukmę. Kaip ir skirtingų epochų metu, planetoje gyvenančių mirtingųjų padarų gyvenimo trukmė irgi yra skirtinga, atitinkamai, pagal tuometinį prašviesėjimo ir dvasingumo lygmenį. Kaip ir žmonių dydis, ūgis, irgi skyrėsi skirtingose epochose. Labiausiai prašviesėjusiose epochose, žmonės buvo didžiausi ir aukščiausi.

Epocha (liet.)SanskritasTipasTrukmėMirtingųjų amžius (žmonių)
Mirtingųjų metaisDevų metais
Satjajuga arba Kritajuga

सत्या युग, satyā yuga

Aukso1 728 0004 800100 000 metų
Tretajuga

त्रेता युग, Tretā-yuga

Sidabo1 296 0003 60010 000 metų
Dvaparajuga

द्वापर युग, Dvāpara yuga

Bronzos864 0002 4001 000 metų
Kalijuga

कलियुग, Kali-yuga

Metalo432 0001 200100 metų
Viso trukmė4 320 00012 000

.

Satjajuga (sanskr. सत्या युग, Satyā yuga)

Tai dvasios, aukso ir gerovės epocha, kurios metu žmonės yra apdovanoti visokiausiomis kilniadvasiškomis savybėmis, prašviesėję, nežino ligų ir vargo, viešpatauja lygybė, neegzistuoja kastos, socialiniai sluoksniai, valstybės ar valdžios. Gamta dosni ir gausi, dėl ko žmonija nepažįsta vargo ar sunkaus darbo. Žmonės pasižymi visomis keturiomis brahmaniškomis savybėmis: asketizmas, švara, gailestingumas ir teisingumas, dėl ko žmonių amžius siekia 100 000 metų ir jie savo gyvenimus skiria dar didesnio dvasingumo ir prašviesėjimo paieškoms. Kadangi žmonių sąmonė yra labai aukšta, egzistuoja tik viena veda, aprašanti visas žinias ir išmintį. Papildomų vedų, papildomų komentarų poreikis, dėl didelio sąmoningumo neegzistuoja. Visiems ir taip viskas aišku.

Tretajuga (sanskr. त्रेता युग, Tretā-yuga)

Sidabro ar sąmonės epocha. Teisingumas palaipsniui mažėja - atsiranda ydos. Tačiau visi prisilaiko religinių apeigų - atsiranda grandioziniai aukojimai. Iš keturių brahmaniškų sąvybių: asketizmas, švara, gailestingumas ir teisingumas, pilnai pasireiškia tik paskutinės trys. Būtent šioje epochoje žmones pradeda traukti jausminiai malonumai, dėl ko ir atsiranda žmogiškos ydos ir žmonių amžius sutrumpėja iki 10 000 metų. Nors ir žmonės nepasiduoda pilnai aistroms, bet po truputį atsiranda prestižo poreikis. Dėl atsiradusio nuosmukio, atsiranda poreikis reguliuoti žmonių santykius, ko pasekoje įsigalioja "Varnašrama" (aprašymas rus.) keturių kąstų sistema: Brahmanai (mokytojai ir šventikai), Kšatrijai (kariai, valdovai ir kilmingieji), Vaišijai (žemdirbiai, prekiautojai ir verslininkai) ir Šudrai (tarnai ir darbininkai). Visuomenę valdo vediški mokslininkai Brahmanai.

Dvaparajuga (sanskr. द्वापर युग, Dvāpara yuga)

Bronzos ar energijos epocha. Pamaldumas sumažėja per ketvirtį. Atsiranda ligos ir stichinės nelaimės gamtoje. Iš keturių brahmaniškų savybių: asketizmas, švara, gailestingumas ir teisingumas, pilnai pasireiškia tik dvi paskutinėsPagrindinė šios epochos dvasingumo išraiška, dievybių garbinimas šventyklose. Žmonės mėgaujasi prabanga ir turtais. O į visuomenę prasiskverbia aistros su neišmanymo priemaišomis ir tokios ydos kaip gobšumas, egoizmas ir veidmainystė, tampa vis labiau populiarios. Žmonių amžius sutrumpėja iki 1000 metų. Dėl dar labiau smukusio sąmoningumo ir žmonių nesugebėjimo suvokti vieną vedą, pagrindinė veda padalinama į keturias skirtingas vedas: Rigveda, Samaveda, Jadžurveda ir Atharvaveda, kurias kaip taisyklė studijuoja daugiausiai skirtingi žmonės, kadangi visų vedų suvokti vienas žmogus jau nepajėgia. Visuomenėje atsiranda administratorių ir karių sluoksniai. 

Kalijuga (sanskr. कलियुग, Kali-yuga)

Metalo, materializmo, demono "Kali" ir nesantaikos epocha. Tai labiausiai nuodėminga iš visų epochų. Prasidėjus šiai epochai, gerumas sumažėja dar ketvirčiu ir lyginant šią epochą su pirmąja Satjajuga epocha, tesiekia tik vieną šios pirmosios epochos ketvirtį. O Kalijuga epochos gale,  jo iš viso nelieka. Žmonių amžius sutrumpėja iki 100 metų ir epochos eigoje dar labiau trumpėja. Prasideda bendra ekonominė ir dvasinė degradacija. Žmonėse pasireiškia pačios bjauriausios ir atstumiančios savybės. Silpnėja jų valia, stiprybė, sąmoningumas ir atmintis. Žmones pradeda valdyti pyktis, pavydas ir garbės troškimas. Jie tampa melagingais ir pradeda tik dėl vaizdo apsimetinėti, kad prisilaiko kažkokių dvasinių normų, įžadų ar aukų. Brahmanai nustoja kurti maldas, vykdyti aukojimus, skaityti vedas, užmiršta minėjimų aukojimus ir valgo viską iš eilės. Moralinių vertybių netekimas, pažadų nelaikymas, atsisuka prieš juos pačius, kurie paskendę pyktyje ir ydose. 

Kalijuga epochos pabaiga

Valdovai taps neprognozuojamais tironais, kels mokesčius, nebemokys žmonių dvasiškumo, nesugebės liaudį išlaikyti paklusnią jiems, kaip ir jų negins nuo juos bandančių užpulti degradavusių ir sulaukėjusių tautų. Žmonės pradės masiškai migruoti, ieškodami kur didesnis gerbūvis. Žmonės žudys vieni kitus be pateisinamos priežasties ir nematys tame nieko blogo. Geidulingumas taps įprastu dalyku, lytinis santykiavimas taps svarbiausia gyvenimo prasme, 13-16 metų mergaitės taps nėščiomis. Nuodėmės plis eksponentiškai, o dorovė palaipsniui išnyks. Žmonės prisiekinės tik tam, kad priesakus laužytų. Žmonės pripras prie nuodingų vaistų ir gėrimų. 

Į galą žmonės išsigims į įvairius išsigimėlius ir neūžaugas, kurių amžius pradės siekti ne daugiau kaip 30 metų. Nustos net egzistuoti pasaulinės religijos. Visuomenę pradės valdyti vagys (juk tai jau dabar yra!). Kalijuga pasibaigia tada, kada blogis ir prievarta užpildo ir sunaikina visą pasaulį. Didžioji žmonijos dalis pavirs į gyvūnus ir ant galo išnyks. Paliks vos keletas gerų žmonių, kurie vėliau per naują apgyvendins planetą, naujai prasidėjusios aukso epochos Satjajuga pradžioje. Po Kalijuga epochos prasidės "ištirpimas", taip vadinama Paralaja (Pralaya angl.), kas užbaigs Mahajuga (didžiosios Jugos ciklą), kad po to viską pradėti iš naujo.

Dvasingumo puoselėjimas pagal epochas

Priklausomai kokioje epochoje gyvena žmogus, skirtingus dvasingumo vystymo būdus rekomenduoja vedos. Satjajuga epochoje, rekomenduojama meditacija. Tretajuga epochoje, rekomenduojami aukojimai. Dvaparajuga epochoje, dievybių garbinimas šventyklose. Kalijuga epochoje, kūrėjo garbinimas garso pagalba (kaip suprantu, muzika, mantros ir pan.).

Juga ciklas - Nors skirtingi šaltiniai, jį vaizduoja įvairiai. Vienur viskas eina ratu. O kitur paišoma, kad po ir prieš kali eina trečioji epocha.

Civilizacijos ar žmonijos senumas

Remiantis tuo, kad dabar eina apytiksliai 5000'ieji Kalijuga metai. O prieš ją ėjo dar trys epochos: 1728000 + 1296000 + 864000, kas lygu 3888000 metų ir dar papildomai pridedame šios epochos 5000 metų = 3888000 + 5000 = 3893000! Galima daryti išvadą, kad jeigu šį ciklą kažkas iš žmonių pradėjo skaičiuoti ciklo pradžioje, tai žmonija jau čia gyvena apytiksliai 4 milijonus metų! O dar mes nežinome, kelintą kartą, ratu ar spirale, šis ciklas eina!

Galaktikos kvantinis šuolis į naują realybės lygmenį

Mano manymu, dabartiniai pokyčiai, vandenio epocha, ar kaip tai dar vadinama, kvantinis šuolis, visos mūsų galaktikos perėjimas į aukštesnį realybės lygmenį, į aukštesnę vibracinę oktavą, taip pat atsilieps šioms epochoms. Kaip yra sakoma, net ir parazitas gyvena savoje harmonijoje, pagal savo lygmenį. Taip ir degradavimas, nuosmukis ar pakilimas, irgi gali būti įvairių lygių, minimumo ar maksimumo ribose. Pereinant į aukštesnį realybės lygmenį, materialiame pavidale, mes taip per pereisime į visai kitą grupę energijų, sąmonės, materijos tankį ir daug didesnį kiekį matmenų, aukštesnes vibracijas, tiksliau vibracijų oktavas, nuo ko darosi daug sudėtingesni ir mūsų subtilūs kūnai. Tuo pačiu, mano manymu ir nuosmukių, bei pakilimų "oktava" paaukštės, kas manau atsilieps ir šiam Mahajuga ciklui. 

Dėl to, vienas iš indigo vaikų ir minėjo, kad viskas eina ne tai, kad ratu, bet spirale. Keičiasi dar vienas parametras. Evoliucionuojant visatai ir mums, per įsikūnijimus planetose, mes pereiname ir transformuojamės į aukštesnes civilizacijas ir energijų, vibracijų, pamokų ar patirčių grupes. Taip greičiausiai bus ir čia. 

Parengta pagal

Panašūs straipsniai

Vedų žinios

Tirupati VimanaVedų kultūra, tai senovinės civilizacijos, kuri klestėjo senovės Indijoje (Indostane) kultūra. Pačios šios civilizacijos žinios (vedos), buvo apimančios daugelį sričių ir sferų, kuriose tilptų ir tai, ką šiuo metu tiria ar nagrinėja tradicinis mokslas. Be sričių, kurias nagrinėja tradicinis mokslas, į tai įėjo dar ir daug daugiau įvairių sferų, filosofijų, labai rimtų mokslų ir t.t..., kurių dalis tradiciniam mokslui yra net nežinomos ar kurias jis tiesiog įvardina kaip pseudomokslą.

Knygos tikslas

Mano tikslas, rašant šią knygą, kuri periodiškai bus papildoma, ne atlikinėti mokslinį tyrimą, bet stengtis atgaminti ir atkurti kiek įmanoma daugiau senovinių vedų žinių. Konkrečiai šioje knygoje, bus aprašinėjama tik tai, kas kaip nors yra susiję su vedų žiniomis.

Kaip užmegzti kontaktą su nežemiškomis būtybėmis

Kontaktas su nežemiškomis civilizacijomis - Atskridęs ateivių laivasDaugeliui žmonių, kontakto užmezgimas su nežemiškomis ir palankiai mūsų atžvilgiu nusiteikusiomis būtybėmis, yra žingsnis teigiama kryptimi, prisiėmimas sau atsakomybės už savo gyvenimą ir veiksmus.

Save jūs taip pašalinsite iš tų žmonių gretų, kurie yra pasyvūs, tų kurie laukia vietoj to, kad naudotų savo galimybes ir imtųsi kurti naują realybę. Taip jūs tapsite katalizatoriumi, prisidedančiu prie harmoningos sąveikos vizijos, puoselėjančios „atsibudusios žmonijos“ atėjimą.

Egzistuoja tokia šviesi vizija, kad visi sąmoningi sutvėrimai yra vienas su kitu sujungti meile ir, kad taip pat ir kūrėjas yra kartu su visais savo kūriniais. Niekas mūsų neatskiria vienų nuo kitų, išskyrus mūsų pačių sąmonę. Mums nebūtina būti izoliuotiems, vieni nuo kitų, pasaulis yra be ribų, ar sienų ir net galaktikos nėra to ribos...

Ką šamanas mato psichiatrinėje ligoninėje

Nežinomas pietų Amerikos šamanas iš Secoya gentiesŠamano ir daktaro Malidoma Patrice Somé požiūriu, psichinės ligos signalizuoja „naujojo gydytojo gimimą“! Psichikos sutrikimai, patiriamos įvairios dvasinės krizės yra būdingos žmonėms pas kuriuos atsiveria nauji sugebėjimai ar pojūčiai, ką jeigu teisingai puoselėti ir nukreipti, toks žmogus gali tapti gydytoju ar žyniu.

Už ribos - Kaip atverti pasakiškas galias ar pojūčius

Šiandieną nusprendžiau, kad galbūt verta apžvelgti šį klausimą atskirai, atrakinti šią žmonių suvokimo dalį, vien tik tam, kad būtų žinių pilnumas, konkretizuota informacija, suvokimas ir apie tai. Tikrai žinau, kad šia tema domisi daug žmonių. Bet kadangi puoselėju kompleksinę dvasinę saviugdą, kosminio pašviesėjimo kelią, tai šią temą, kaip atskirą, nelaikiau svarbia. Nes dvasiškai tobulėjant ir evoliucionuojant, harmonijoje su visata, jūs vis tiek tai pereisite, jeigu to jūsų dvasinei misijai reikės ir kada to reikės, šios galios savaime jums atsivers ir būtent tokios, kokių jums reikia. Dėl to, šį klausimą gvildenti atskirai, man paprastai atrodo, kad nėra aktualu. Bet reikia padėti ir kairiapusrutuliniams mūsų artimiesiems, kuriems yra sunku suvokti visą paveikslą ir kuriems svarbu būtent konkrečios detalės.

Mano praregėjimo insultas

Džill Bolt TeilorŠi istorija įvyko 1996 m. gruodžio 10 d. su smegenų neuroanatomijos srities mokslininke, Harvardo universiteto absolvente, mokslų daktare, neuroanatome, Džill Bolt Teilor (Jill Bolte Taylor), kuriai tada buvo 37 metai ir kuri šio įvykio pasekoje, labai netikėtu būdu patyrė Nirvaną, dvasinį prabudimą, pamatė pasaulį tokį, kokį mažai kas yra regėję, kaip ir atrado vidinę ramybę!

Tą dieną, trūkus jos smegenyse kraujagyslei, ji patyrė insultą, kraujas išsiliejo į jos kairįjį smegenų pusrutulį, kuris kaip jau seniau esu minėjęs yra atsakingas už struktūrinį, detalų pasaulio suvokimą, matematiką, logiką ir panašius dalykus, kaip ir šio smegenų pusrutulio veikla, pasireiškia ir kaip pastoviai galvoje plepantis balsas, mūsų mintys, kurį paprastai žmonės siekiantys Nirvanos, stengiasi nutildyti.

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt