Sveiki, tai senas Zulus.lt puslapis, su senu dizainu ir turiniu, kuriame yra daug klaidų ir t.t... Šiuo metu kuriama visiškai nauja šio puslapio versija, kuri neatpažįstamai skirsis nuo dabartinio puslapio. Visas turinys (straipsniai, knygos ir t.t...), šiuo metu yra peržiūrimi ir naujinami, dažnai visiškai perrašomi, kaip ir sprendžiama ką palikti ir ką iš jo iš viso pašalinti. Tačiau tik atlikus pilną rekonstrukciją, bus paleistas naujasis puslapis - šie pakeitimai ne atliekami dabartiniame puslapyje. Dabartinis puslapis vėliau bus tiesiog išjungtas ir vietoj jo paleistas visai naujas puslapis. Prieš dešimtmetį laiko, kada šis puslapis buvo kuriamas tik siauram ratui žmonių, nebuvo stengiamasi rašyti jo turinį labai kruopščiai, tvarkingai ir taisyklingai. Ryšium su tuo, buvo nuspręsta jį visą pertvarkyti, kas šiuo metu ir vyksta ir šis darbas jau apytiksliai 30% atliktas. 

Socialiniai

Problemos

Vyras skambina pagal skelbimą:

 • Alio, čia jūs dėjote skelbimą, kad padėsite atsikratyti bet kokių problemų?
 • Taip, mes. O kokios jūsų problemos?
 • Matote, aš knarkiu ir žmona dėl to labai nervinasi.
 • Aišku. Ir ko norėsite atsikratyti: knarkimo ar žmonos?

Pagalbos linija

Psichologinės pagalbos telefono linija. Išsekintas konsultantas jau ketvirta valanda kalba su vyruku, kuriam gili depresija:

 • O jūs apie savižudybę negalvojote?
 • Na, ne...
 • O jūs pagalvokite, pagalvokite!

Kaubojus, Indėnas ir Musulmonas

Aerouoste lėktuvo laukia Kaubojus, Indėnas ir Musulmonas. Laiko daug - jie įsišneka, bet po kurio laiko pastebi, kad Musulmonas labai jau kraštutinių pažiūrų: tiki Šventuoju Karu ir t.t. Kaubojus, kad nereikėtų bendrauti, atsilošia krėsle, susikelia kojas ant stalo ir užsismaukia ant akių skrybėlę - tipo, netrukdykit. Laikas eina, lėktuvo nėra. Galų gale, Indėnas atsikrenkščia, kad pralaužtų ledus sako:

 • Anksčiau mūsų buvo daug, dabar liko tik keli...

Musulmonas susidomėjęs pasilenkia į priekį, klausia:

 • Mūsų anksčiau buvo tik keli, o dabar mūsų daug. Kaip manai, kodėl taip atsitiko?

Kaubojus pasimuisto, perstumia dantų krapštuką iš vienos burnos pusės į kitą ir pro dantis iškošia:

 • Todėl, kad mes dar nežaidėm „Kaubojų ir Musulmonų“...

Akcija

Surink penkis dangtelius nuo kanalizacijos šulinių ir gauk į galvą nuo santechnikų.

Lapukai

Mums, kompiuteristams, darbe labai padeda priklijuojami lapukai. Užsirašai neatidėliotinus darbus ir priklijuoji prie monitoriaus. Bet jie turi vieną trūkumą - po pusės metų nukrenta.

Išminčius

Sukvietė kartą tikrų tikriausias išminčius žmones ir sako jiems:

 • Žmonės, ar žinot, ką aš jums noriu pasakyti? 

Visi žmonės:

 • Nežinom, nežinom.
 • Na, jei esate tokie kvaili, tai ir nieko nesakysiu.

Kitą kartą vėl sukvietė tikrų tikriausias išminčius žmones ir sako:

 • Žmonės, ar žinot, ką aš jums noriu pasakyti?

Žmonės jau pasimokė ir sako:

 • Žinom, žinom.
 • Na, jei žinot, tai kam aš ir besakysiu.

Trečią dieną išminčius susikvietė žmones ir sako:

 • Žmonės, ar žinot, ką aš jums noriu pasakyti?

Žmonės vieni „žinom žinom“, kiti „nežinom, nežinom“.

 • Na, tie, kurie žino, pasako tiems, kurie nežino.

Perpildytas autobusas

Rytas. Perpildytas autobusas. Piktas moteriškas balsas:

 • Tuč tuojau ištraukite ranką iš mano liemenėlės!!!... Ne, jaunuoli, tai ne Jums, Jūs dar galite palaikyti...

Taksi

Važiuoja du piliečiai taksi ant užpakalinės sėdynės ir pasakoja vienas kitam atsitikimus. Vienas sako:

 • Supranti, vakar buvau pas Riaubas, tai tu įsivaizduoji, jie šampaną į vyno taures įsipylė. Nu absurdas, supranti, kur mandagumas, kur talentas, kur geras skonis?
 • Tai tu pas Riaubas buvai, o kai aš buvau pas Petraičius, tai męs žuvį tik su viena šakute valgėm, supranti, po vieną šakutę prie žuvies padėjo. Siaubas, koks neišsiauklėjimas!

Taksistas klausė klausė šitų šnekų, tik staiga atsisuko:

 • Vyrai, ar jum nieko, kad aš į jumis nugarą atsukęs važiuoju?

Kontrastas

Į cirko direktorių kreipiasi iliuzonistas:

 • esu sukūręs puikų numerį, kuris vadinsi ""kontrastai"".

Direktorius:

 • Paaiškink išsamiau.
 • Isivaizduokite: i areną įveža statinę mėšlo, po to ją susprogdina!.. Visi žiūrovai mėšlini ir netikėtai įeinu aš - baltas ir baltais drabužiais..

Teleloto

 • Viltis durnių motina.
 • O kas tėvas?
 • Teleloto!!!
(C) 2007-2016 www.zulus.lt

Hey.lt