Valdžia

Valdžia

Kad sužinoti kas jus valdo, lengviausiai tai padaryti išaiškinant ką kritikuoti jums yra uždrausta!

Mokesčių reforma

Kalbasi du aukšto rango VMI prie FM pareigūnai;

 • Klausyk, Birute, nesuprantu, aš mūsų mokesčių reformos...
 • Rimantai, aš galiu tau paaiškinti ...
 • Paaiškinti ir aš pats galiu..

Tilto apsaugos deparatamentas

 • Pastatė tiltą. Vaikai turėklus terlioja, kažkas žibintus daužo.
 • Nusprendė nusamdyti sargą. Priėmė. Bet nėra kam sargavimo grafiko sudarinėti, sargo spec. apranga rūpintis, prižiūrėti, kad sargas negirtuokliautų.
 • Priėmė į darbą sargui viršininką. Bet nėra kam buhalterijos vesti.
 • Priėmė buhalterę. Nėra kam kadrų apskaitos vest.
 • Priėmė personalo vadybininkę, po to, kad visus prižiūrėti - direktorių.
 • Pastatė administracinį pastatą, lyg ir viskas gerai, bet organizacija pavadinimo neturi.
 • Kreipėsi į ministeriją, ir gavo pavadinimą- "Tilto apsaugos departamentas". Viskas gerai, bet staiga krizė. 

Grįžta direktorius iš ministerijos, ir sako: liepė išlaidas susimažinti, ką darysim?

 • Susirinko visa administracija, apsvarstė taupymo galimybes, nubalsavo, ir atleido iš darbo sargą!

Vaišių stalas

Lietuvos prezidentas, su visa savo svita išvyksta vizitui į JAV. Nuvažiuoja pas Amerikos prezidentą į baltuosius rūmus. Tenai didžiuliai stalai gėrimais ir valgiais nukrauti. Lietuvos prezidentas prieina prie JAV prezidento ir nedrąsiai klausia:

 • Žinot čia mūsiškiai domisi, iš kur pas jus tiek pinigų visom šitom vaišėms?
 • Amerikos prezidentas pasiveda Lietuvos prezidentą prie lango ir sako:

Matai tilta? Taip, tai va šio tilto biudžetas buvo 100mln $. Mes konkurso būdu suradome kompaniją kuri šį tiltą pastatė už 80mln. Tai ir liko šiek tiek atliekamų pinigų.

Sekantį kartą Amerikos prezidentas su visa savo svita atvažiuoja į Lietuvą. Pas mus priėmime irgi stalai maistais ir gėrimais nukrauti, viskas kaip priklauso. Amerikos prezidentas prieina prie Lietuvos prezidento ir klausia:

 • Atleiskite, dabar mūsiškiai domisi, iš kur pas jus tiek pinigu šitoms visoms vaišėms?
 • Lietuvos prezidentas pasiveda JAV prezidentą prie lango ir sako:

 Matai tilta? Ne... Tai va...

(C) 2007-2016 www.zulus.lt

Hey.lt