DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Šlovės trimitai

Šlovės trimitaiYra tokia sąvoka rusų folklore:  "Он прошел огонь, воду и медные трубы" - "jis praėjo ugnį, vandenį ir varinius trimitus". Kurį laiką aš masčiau, kad turima galvoje varinius vambzdžius (t.y. kanalizaciją). Dėl to buvo sunku suvokti iš kur kilo šis posakis. Tačiau vėliau supratau tikrą šio posakio reikšmę.

Vis tik tai verčiasi kaip variniai trimitai - kitaip tariant "šlovė!". O kilo tai iš vienos rusų liaudies pasakos, apie koščėjų, kai Ivanuškai prireikė visa tai pereiti, kad išvaduoti jo mylimąją. Jis turėjo praeiti ugnies, vandens karalystes, o vėliau ir varinius trimitus - įveikti šlovę ir tik jeigu nepaluš šiame kelyje, tik tada jam pavyks pasiekti savo tikslą. Taip pat yra su tobulėjimu, bet kokioje srityje!

Daugelis žmonių, būtent šioje vietoje ir turi problemą ir užstringa savo evoliucijoje, dėl šlovės (varinių trimitų). Visiškai nesvarbu ką jie daro, bet pvz. pasiekę kažkokį lygį, galėtų tobulėti ir toliau. Tačiau paskęsta šlovėje, paveiktas varinių trimitų šlovės garso ir apsvaigsta savo pasiektame lygmenyje, pvz. nuo jame gautų dovanų, pvz. didesnio suvokimo ar didesnių sugebėjimų atsiradimo ir t.t... To rezultate, jie nieko daugiau net nebando siekti ir neįgyvendina savo viso evoliucinio tikslo, o tik nedidelę jo dalį!

Dvasinė evoliucija

Pvz. ezoterikoje, tarp tų žmonių, kurie yra  kiek daugiau pasiekę, jie pasijunta dievais ar velniais, priklausomai kokiomis jėgomis jie remiasi ir pradeda manyti, kad jie yra pvz. aukščiau už kitus. Panašiai yra ir su saviugda. Pvz. žmogus atrado savyje kažkokį matymą, pojūčius, aukštesnį suvokimą, sąmoningumą ar dar kažką ir pradeda daryti iš to pinigus. Nors tai toli gražu net ne pusiaukelė, kiek jis gali pasiekti. 

Sakralinė geometrija - "Merkaba"Pvz. sutinku vieną, lyg daug pasiekusį žmogų, bet jis paskendęs savo karmos ir praeitų gyvenimų analizėse ir daugiau nieko be to nemato...

Juk mums specialiai yra neduodama praeitų gyvenimų atmintis, dėl specifinės šiam mūsų pasauliui sąmonės struktūros, kuri čia išsivystė, kad nepatirtume psichologinės traumos ir nesusidvejintų mūsų asmenybė.

Praeituose gyvenimuose jūs buvote visai kitas žmogus, jus supo visai kiti dalykai, aktualijos ar problemos, bei vyko visai kiti jūsų vystymosi etapai ir nereikia tame kapstytis. Tai jau jūs praėjote!

O kapstantis tame, toks žmogus paskęsta savianalizėse, dėl naujai atsiradusių sugebėjimų, pvz. sugebėjimo matyti praeitus gyvenimus ir užstringa savo asmeninėje evoliucijoje ir jo šlovės trimitų muzikoje, kur kovoja su to lygmens "vaiduokliais" ir to pasekoje nejuda į priekį.

Tokių ir panašių užstrigimų, teko matyti nemažai. Arba pvz. užstringa analizuojant astralo gyventojus, egregorus, dvasias, pakliūna į prakeiksmų ar nužiūrėjimų pinkles. Jiems pradeda atrodyti, kad visas pasaulis sukasi aplink tai ir jie pradeda skęsti atitinkamos srities iliuzijose, analizėse ir vien tuo gyventi.

Nors tai tik tarpinės stotelės. Vėliau ateina daug aukštesnis suvokimas ir į tai pradedama žiūrėti paprasčiau. Kaip ir pvz. Deivido Aiko variniai trimitai, yra reptiloidų nemateriali rasė, kuri jo teigimu manipuliuoja ir valdo žmones, siekiant kažkokių negerų ir savanaudiškų tikslų. Nors pats Deividas Aikas savo kelią pradėjo nuo dvasingumo ir ezoterikos ir seniau yra net apie tai parašęs ne vieną knygą, bet pakeliui ėmė ir užstrigo viename iš tarpinių vystymosi etapų. Nors jis yra gan aukštos sąmonės žmogus ir daugeliui dar toli iki jo...

Tai mūsų variniai trimitai, spąstai kurių yra pilna visur ir kurie yra sukurti tam, kad tarnautų lyg egzaminas pereinant į aukštesnį lygmenį!

Sąmonė ir gyvenimas

In ir Jang

Viskas materializuojasi ir mūsų sąmonė kuria mūsų realybę!

Į ką tikėsite, tas ir materializuosis, pvz. mūsų baimės, egregorai, prakeiksmai, nesėkmės, įsivaizduojami sveikatos sutrikimai, materija ir t.t... Ryšys tarp sąmonės ir materijos, jau yra rimtai gvildenamas ir tyrinėjamas net ir kai kuriose mokslinėse srityse.

Pats žmogus yra dieviška būtybė ir šiame savęs tobulinimo ir mokymosi kelyje, sau pasirenka tas pamokas, kokias jis pageidauja praeiti.

Su kuo mes konfliktuojame ar matome problemą, su tais dalykais ir mokomės, kol jie mus nustoja iš viso jaudinti, tampa mums beprasmiški. Kaip ir kiek mes kažką sureikšminame, tiek tai ir tampa mums svarbu.

Kaip Lev Klykov yra minėjęs - gyvenime įvairios situacijos bando žmogų išmušti iš pusiausvyros, patikrinti ar jis nepasiduos jose emocijoms, nepradės elgtis impulsyviai. O žmogui reikia išlikti ramiam, kuo mažiau kreipti į tai dėmesį, kuo mažiau tai sureikšminti. Tai tik išbandymai ar egzaminai, ieškantys rezonanso su jumis ar jūs su jais ir jeigu jūs užsikabinate už vieno ar kito tokio išbandymo, tai reiškia, kad pasirinkote praeiti tam tikras pamokas, po ko ir praeinate atitinkamą pamokų kursą, kuris gali net užtrukti nemažą jūsų gyvenimo dalį ar turėti net ir fatalių pasekmių

Smurtas

Agresyvi reakcija

Agresyvi reakcija į kažką, tai nežinojimas kaip elgtis konkrečioje situacijoje, kas reiškia, kad jums reikalinga pamoka! 

Tokiu būdu, žmogus panaudoja dažnai vienintelį jo turimą universalų įrankį ar reakcijos metodą, į jam nepažįstamas situacijas - tai agresiją. Ir kuo dažniau žmogus yra agresyvus, tuo su daugiau gyvenimiškų situacijų jis dar nemoka elgtis.  

Agresija, tai tik būdas užpildyti šią nežinią kažkuo, kad kažkaip į tai sureaguoti, kažkaip tai praeiti. Lyg apsauginis mechanizmas. O visatai tai, signalas, kad žmogui yra reikalinga atitinkama pamoka, nes žmogus dar nemoka šioje situacijoje elgtis. Tada jam yra duodamos pamokos, kol jis atranda visai kitus santykius su tuo pačiu dalyku.

Pvz. susidūrėte su nemaloniu žmogumi, kuris jus pradėjo keiksnoti ir trenkėte jam į akį, o anas pvz. pasiskundė į policiją ir po to turite rimtų nemalonumų ar net gaunate kalėjimo. Sekantį kartą, po tokios pamokos, jau į šią situaciją reaguosite kitaip. O ji būtinai pasikartos, kadangi praėjus pamoką, reikia dar praeiti ir egzaminą, parodyti kaip jūs išmokote pamoką ir kaip kontroliuojate konkrečią situaciją!

Kuo žmogus yra ramesnis, įvairiais gyvenimo atvejais, tuo daugiau pamokų ar egzaminų jis yra praėjęs. Tuo aukštesnis jo išsivystymo lygmuo, kurį jis pasiekė, net nebūtinai vieno savo gyvenimo metu, pvz. praeituose įsikūnijimuose.

Dėl to, niekada neverta sekti paskui tuos žmones, kurie į kažką reaguoja karštai. Nes jie dar neišmoko su tuo elgtis ir tik pradeda praeidinėti šias pamokas, ypač jeigu jūs patys su tuo pačiu dalyku nematote jokios problemos, jau atradę harmoniją. Jums jais pasikliauti net nėra verta. Nes jeigu jūs šaltai reaguojate į tą pačią situaciją, greičiausiai šias pamokas jau esate praėję seniau, arba tai visai ne jūsų misijos dalis.

Sąmonė

Sąmoningumas

Tobulėjimo metu, labai svarbu yra sąmoningumo didinimas, sąmonės lygio kėlimas.

Kuo žmogus yra sąmoningesnis, tuo geriau jis suvokia kas vyksta su juo ir aplink jį. Tuo aukštesnę padėtį tada jis gali užimti. Kadangi jis suvokia situacijas daug geriau, nei tie, pas ką sąmoningumas yra žemesnis.

Tačiau, ribų kelti sąmoningumą nėra. Galimi trukdžiai, pvz. blogas ar užnuodytas maistas, "lavoniena", neužsiėmimas dvasinėmis praktikomis, pvz. meditacija.

Nors medituoti yra labai paprasta ir tai ne retai daro kiekvienas, net nesuvokdami to. Tik jeigu tuo užsiimti rimčiau ir sąmoningai, galima pasiekti daug geresnius ir greitesnius rezultatus.

Tie žmonės, kurie jus valdo, valdo tik dėl to, kad jų sąmoningumas yra aukštesnis už jūsų. Kai jūs kažkokiame savo evoliucijos lygyje nežinote ką toliau daryti, tada už jus tai nusprendžia kiti, kurių sąmoningumas duok dieve, kad būtų aukštesnis už jūsų. Priešingu atveju, jie jums net netinka į patarėjus ar mokytojus.

Reziume

Jūs gimėte, augote, mokėtės, kažkuo tapote, kažką dirbate. Ar tai tikrai viskas ką jūs galite? Ar jūs bent kada susimastėte apie tai? Visos kliūtys egzistuoja  ir trukdo jums tik tol, kol jums jos atrodo aktualios!

Savo mintis skelbė ir išsakė: Arvydas Grigonis

Panašūs straipsniai

Kaip užmegzti kontaktą su nežemiškomis būtybėmis

Kontaktas su nežemiškomis civilizacijomis - Atskridęs ateivių laivasDaugeliui žmonių, kontakto užmezgimas su nežemiškomis ir palankiai mūsų atžvilgiu nusiteikusiomis būtybėmis, yra žingsnis teigiama kryptimi, prisiėmimas sau atsakomybės už savo gyvenimą ir veiksmus.

Save jūs taip pašalinsite iš tų žmonių gretų, kurie yra pasyvūs, tų kurie laukia vietoj to, kad naudotų savo galimybes ir imtųsi kurti naują realybę. Taip jūs tapsite katalizatoriumi, prisidedančiu prie harmoningos sąveikos vizijos, puoselėjančios „atsibudusios žmonijos“ atėjimą.

Egzistuoja tokia šviesi vizija, kad visi sąmoningi sutvėrimai yra vienas su kitu sujungti meile ir, kad taip pat ir kūrėjas yra kartu su visais savo kūriniais. Niekas mūsų neatskiria vienų nuo kitų, išskyrus mūsų pačių sąmonę. Mums nebūtina būti izoliuotiems, vieni nuo kitų, pasaulis yra be ribų, ar sienų ir net galaktikos nėra to ribos...

Už ribos - Kaip atverti pasakiškas galias ar pojūčius

Šiandieną nusprendžiau, kad galbūt verta apžvelgti šį klausimą atskirai, atrakinti šią žmonių suvokimo dalį, vien tik tam, kad būtų žinių pilnumas, konkretizuota informacija, suvokimas ir apie tai. Tikrai žinau, kad šia tema domisi daug žmonių. Bet kadangi puoselėju kompleksinę dvasinę saviugdą, kosminio pašviesėjimo kelią, tai šią temą, kaip atskirą, nelaikiau svarbia. Nes dvasiškai tobulėjant ir evoliucionuojant, harmonijoje su visata, jūs vis tiek tai pereisite, jeigu to jūsų dvasinei misijai reikės ir kada to reikės, šios galios savaime jums atsivers ir būtent tokios, kokių jums reikia. Dėl to, šį klausimą gvildenti atskirai, man paprastai atrodo, kad nėra aktualu. Bet reikia padėti ir kairiapusrutuliniams mūsų artimiesiems, kuriems yra sunku suvokti visą paveikslą ir kuriems svarbu būtent konkrečios detalės.

Indigo - dažniausiai užduodami klausimai

Na štai, pagaliau užbaigiau didžiulį darbą, verčiant labai ilgą diskusiją, su vienu, 11 metų amžiaus berniuku, gyvenančiu Rusijoje. Kuris yra vienas iš Indigo vaikų.

Pagal naujausius mano tyrimo duomenis, diskusija vyko apytiksliai 2006 metais, kovo mėnesį, viename iš Rusijos internetinių forumų. Kur vienas iš Indigo vaikų, vardu Saša, kuris tenai save vadino nick'u "Elhfi", nusprendė papasakoti apie žemės ir visos saulės sistemos praeitį ir ateitį.

Apie tai, kokie didžiuliai pokyčiai laukia mūsų planetos. Apie tai ką žmonės daro blogai ir kam reikėtų ruoštis. Kokiu keliu visiems derėtų eiti ir kaip tobulėti ir kas su mumis greičiausiai neišvengiamai nutiks, kad ir kaip to bandysime išvengti.

Jis atsakė į apytiksliai 300 klausimų, įvairiomis temomis, kuriuos klausinėjo skirtingi žmonės. Tai labai apsunkino teksto vertimą. Kadangi klausimus klausinėjo ir formulavo visiškai skirtingi žmonės, kurių yra visiškai skirtingas mentalitetas, išprusimo, išsivystymo ir dvasinis lygmuo.

Vieniems buvo įdomu labiau kažkokia tiksli mokslinė informacija, techninės žinios, kitiems ezoterika, religija, nežemiškos civilizacijos, ateiviai, visatos sandara, tretiems kažkokios filosofijos ar dvasinės praktikos, saviugda ir t.t... O kai kurie iš klausimų, buvo gan kvaili ir aplamai nelabai verti atsakymų.

Mitybos tipų gidas

Mitybų tipai - kuo aukštesnis, tuo didesnė harmonija su visataMityba, tai fizinio kūno, kaip vieno iš šių trijų aspektų (fizinis kūnas, sąmonė ir dvasia), sudedamoji dalis, kaip ir fizinė veikla. Aukštesni mitybos lygiai yra pasiekiami tik darnioje harmonijoje su sąmone ir įsitikinimų sistema. Pvz. jeigu apstoti valgyti mėsą, o jūs tuo metu esate įsitikinęs, kad be mėsos neišgyvensite, tai tik sau pakenksite.

Tokie perėjimai, būtinai turi vykti harmoningai su sąmone, įsitikinimų sistema ir pirmiausiai pokyčiai prasideda nuo jos. Kuo aukštesnė mitybos forma, tuo aukštesnės bus fizinio kūno vibracijos, kaip ir persijungti ant pakankamai aukštų mitybos formų, reikalingos irgi, pakankamai aukštos vibracijos. Ne tai, kad bet kuris žmogus, iš gatvės, gali iš karto tapti, pvz. vegetaru, žaliavalgiu ar vaisiavalgiu...

Suvokimas

DualumasNiekada pasiekus aukštesnį suvokimą nesirūpinkite apie tai apšviesti kitus žmones. Ypač tuos, kas šio suvokimo neieško. Nes toks suvokimas savaime atsivers kiekvienam, pasiekus atitinkamą lygmenį ir net jūsų pačių tiesa, dar aukštesniame lygmenyje, gali pasirodyti net jums patiems klaidinga. Kaip sakant, kiekvienam suvokimas ir tiesa yra pagal jo išsivystymo lygmenį ir nieko kito žmonės nepriims, tik tai kas jam tinka pagal jo dabartinę evoliuciją.

Jeigu ir galima kažką su tuo padaryti, tai atverti nedidelį kampelį aukštesnio suvokimo, kuris kiek peržengia konkretaus žmogaus ribas, bet nenueina labai toli ir taip plečia jo suvokimą. Tačiau reikia labai taikliai pataikyti, kad tai įvyktų, kad tai atitiktų konkretaus žmogaus lygmenį. Nes mes nežinome koks žmogus yra kokiame suvokimo lygmenyje. Dėl to, tik abstraktūs dalykai gali jį atverti ir žmonės nelinkę priimti jau "sukramtytą" informaciją...

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt