DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Mes gyvename apverstame aukštyn kojomis pasaulyje

Mes gyvename apverstame aukštyn kojomis pasaulyjeMes gyvename apverstame aukštyn kojomis pasaulyje, kuriame yra viskas atbulai, aukštyn kojomis, nei turėtų realiai būti. Tai Deivido Aiko, sugalvota koncepcija, apie mus supantį pasaulį.

Tame kažkas yra ir dėl to, nusprendžiau šiomis jo mintimis pasidalinti su jumis. Aprašiau viską ne nuo savęs, bet Deivido Aiko žodžiais. Tiesiog pacitavau jo pačio išsakytas mintis.

Daktarai naikina sveikatą

Daktarai griauna sveikatą, dėl to, kad jiems rūpi ne žmonių sveikata, o turtai. Tarptautinės farmacijos korporacijos kontroliuoja medicinos sistemą. Finansuodami universitetus ir institutus, plauna smegenis medicinos studentams. Diktuoja šioms įstaigoms, kokie gydymo metodai turi būti naudojami. Ko rezultate, skalpelis ar tabletės, daugeliu atvejų tampa vienintelis atsakymas į žmonių ligas.

O kai kurie iš pašalinių šių vaistų poveikių... Jeigu jūs kažkada buvote Amerikoje ir matėte pas mus rodomas vaistų reklamas, per televiziją, kurios eina viena po kitos. Dėl vietinių įstatymų, reklamuojant vaistus, jie privalo išvardinti ir visus jų pašalinius poveikius. Tačiau tame slypi dar viena nedidelė apgaulė. Tai pašaliniai efektai, taip!? Ne! Tai ne pašaliniai efektai, o patys tikriausi, tiesioginiai šių vaistų efektai!

Juristai naikina teisingumąJuristai naikina teisingumą

Būtent taip jie ir daro. Ypatingai, individai, kurie atstovauja valstybę... Ir kas man labiausiai patinka, kada valstybė jus kviečia į teismą. O žmonių, kurie jus kviečia į teismą, sąskaitos būna apmokamos paprastų žmonių, tokių kaip ir jūs sąskaita, iš mokesčių mokėtojų pinigų. Taip išeina, žmonės, kurie kviečiami į teismą, turi apmokėti ne tik savas, bet ir kitos pusės sąskaitas... 

O kada kas nors nori paduoti ieškinį ant valdžios, už tai ką ji pvz. padarė. Valdžia gina save mokesčių mokėtojų sąskaita... Ta prasme, duodantis ieškinį žmogus ir vėl turi apmokėti abiejų pusių juristų sąskaitas... 

Universitetai naikina žinias

Universitetai naikina žiniasŽinoma! Kas jums yra visiškai nereikalinga, norint sukurti centralizuotą diktatūrą, tai galvojantys, turintys aštrų protą ir viską suvokiantys gyventojai... Sugebantys matyti kiaurai, per jūsų kliedesius.

Dėl to, jūs jiems, nuo naujagimio iki grabo lentos, bandote įteigti savo įsitikinimų sistemą, kurios reikia jums... Paprasčiausiai programuojate jų protą, kad jie pasaulį matytų tokį, kokį jums reikia, kad jie matytų.

Pas mus, visame pasaulyje, turėtų būti švietimas. Taip, pabandome gauti truputėlį švietimo, vietoj primetamos visiems žmonėms įsitikinimų sistemos! 

Valdžia naikina laisvę

Valdžia naikina laisvęŽinoma! Taip, pagaliau astkleiskime šią didžiąją paslaptį. Ne valdžia egzistuoja tam, kad tarnautų žmonėms. Tačiau žmonės egzistuoja tam, kad tarnautų valdžiai ir jėgoms, kurios kontroliuoja valdžią! Santykiai yra būtent tokie ir mums tai verta suprasti. 

Yra juodi kostiumai, tarnaujantys kaip fasadas, tam, kad įgyvendinti tam tikrą politinį planą. Kurie yra susiję su tam tikromis genetinėmis linijomis.

Šie žmonės yra tiesiog nominalųs valdytojai ant tiek, kad valdžioje gali būti net visiškas idiotas, pvz. vietoj JAV prezidento. Tai neturi reikšmės, nes jis nieko nevaldo, o tiesiog dėlioja savo parašą tenai kur reikia. 

Viskas prieina iki to, kad jam kalbant, per pvz. spaudos konferenciją, iki jo ausies eina laidas, per kur jam yra sakoma ką kalbėti, kada jis pakliūna į keblią padėtį, kas ir nutinka didžiąją laiko dalį... Ir šis pasaulis yra evoliucijos viršūnė!?

Žiniasklaida naikina informaciją

Žiniasklaida naikina informaciją

Žiniasklaida egzistuoja tam, kad žmonėms pasakoti tokią gyvenimo ir įvykių versiją, kuri patenkina paslėptą planą. Ir tie tikri žurnalistai, kurie eina prieš tai, gali papasakoti jums, kaip yra sunku, pateikti į mainstreamą, kokias nors kitas informacijos rūšis

O pati blogiausia cenzūros rūšis, yra savicenzūra. Kada jūs žinote, kad neverta peržengt šios ribos, nes:

  1. Užsidirbsite sau nemalonumų;
  2. Tai vistiek nepaklius į laikraštį ar į naujienas ir teks apie tai rašyti ir skelbti nebent pačiam.

Religijos griauna dvasingumą

Visos religijos yra kilę iš vieno šaltinio ir garbina vienus ir tuos pačius dievus. Tuos pačius dievus, kuriuos garbina ir slaptos brolijos. Ir paskirtis to, ką mano tėvas vadindavo "religija iš plytų ir cemento", yra pavergti žmonių protą. Skaldyti ir valdyti žmones, o ne atskleisti žmonėms tikrąjį, didįjį jų aš. 

Pati didžiausia paslaptis

Deividas Aikas Tai seminaras, kuriame Deividas Aikas gvildena šias ir kitas temas. Tikrai yra apie ką pamąstyti. Jeigu ką nors ši informacija sudomino, rekomenduočiau peržiūrėti visą seminarą. Tiesa, youtube radau tik rusiškai išverstą jo versiją ir deja, tai galės suprasti tik tie žmonės, kas supranta šią kalbą.

Pats Deividas Aikas, jau daug metų savo netradicinėmis metodikomis tiria šį pasaulį ir įvairias jam aktualias jo paslaptis. Tai ir reptilės, įvairios manipuliacijos, ezoterika ir kitos temos. 

Seminaro nuorodos

1 Dalis https://youtu.be/WHxYPAmIpTQ
2 Dalis https://youtu.be/wH7Jx8i-KCY
3 Dalis https://youtu.be/O_laj6VbkX0

Panašūs straipsniai

Pasaulio problemos – Taika ir Energija

Jeigu ne žmonės, kurie trokšta svetimų turtų, gamtinių išteklių ar kitų resursų, bei primesti kitiems savo taisykles ar tvarką, nesvarbu kokią, tai pasaulyje viešpatautų taika. Ko visiems ir linkiu!

Daugelis šiandieninių karų, vyksta dėl energijos, įvairiose jos formose. Tai paprastai yra įvairūs gamtiniai ištekliai, kurių didelė dalis yra dar ir energetiniai gamtos ištekliai, iš kurių galima gauti energiją. Kaip pvz. nafta, dujos ar anglis. Pvz. Kinija, dar ir šiandieną degina labai daug anglies ir stipriai teršia mūsų planetos ekologiją.

Kaip užmegzti kontaktą su nežemiškomis būtybėmis

Kontaktas su nežemiškomis civilizacijomis - Atskridęs ateivių laivasDaugeliui žmonių, kontakto užmezgimas su nežemiškomis ir palankiai mūsų atžvilgiu nusiteikusiomis būtybėmis, yra žingsnis teigiama kryptimi, prisiėmimas sau atsakomybės už savo gyvenimą ir veiksmus.

Save jūs taip pašalinsite iš tų žmonių gretų, kurie yra pasyvūs, tų kurie laukia vietoj to, kad naudotų savo galimybes ir imtųsi kurti naują realybę. Taip jūs tapsite katalizatoriumi, prisidedančiu prie harmoningos sąveikos vizijos, puoselėjančios „atsibudusios žmonijos“ atėjimą.

Egzistuoja tokia šviesi vizija, kad visi sąmoningi sutvėrimai yra vienas su kitu sujungti meile ir, kad taip pat ir kūrėjas yra kartu su visais savo kūriniais. Niekas mūsų neatskiria vienų nuo kitų, išskyrus mūsų pačių sąmonę. Mums nebūtina būti izoliuotiems, vieni nuo kitų, pasaulis yra be ribų, ar sienų ir net galaktikos nėra to ribos...

Ką šamanas mato psichiatrinėje ligoninėje

Nežinomas pietų Amerikos šamanas iš Secoya gentiesŠamano ir daktaro Malidoma Patrice Somé požiūriu, psichinės ligos signalizuoja „naujojo gydytojo gimimą“! Psichikos sutrikimai, patiriamos įvairios dvasinės krizės yra būdingos žmonėms pas kuriuos atsiveria nauji sugebėjimai ar pojūčiai, ką jeigu teisingai puoselėti ir nukreipti, toks žmogus gali tapti gydytoju ar žyniu.

Natūrali medicina

Gydymas žolelėmisTuriu jums pasiūlymą, tai ką mūsų visuomenė ir taip vadinami daktarai vadina "Netradicinė Medicina" - pervadinti visiems laikams į "Natūrali Medicina"! Ir tai labai svarbu!

Kadangi terminas "netradicinė medicina", žmonių sąmonę, pasąmonę ir psichologiją, veikia labai neigiamai, atstumiančiai, diskriminuojančiai ir mano manymu, tai buvo padaryta specialiai! Lyg tai būtų koks raupsuotasis, kurio siūloma vengti! Su tokiu pavadinimu, iš anksto žmogaus pasąmonėje formuojamas neigiamas natūralios medicinos įvaizdis! Kažkas ne natūralaus, ne tradicinio ir pan... Na jeigu "Didžioji farmacija" (vakaruose vadinama „Big Pharma“) yra jūsų biznis, tai jums žinoma aktualu juodinti savo konkurentus - "Natūralią mediciną", smegenis plauti dar ir medicinos studentams, kad jie tapę daktarais iš karto pasąmonės, psichologijos lygmenyje, būtų „zombiuoti“, nustatyti prieš natūralią mediciną ir tik daug patirties turintys daktarai, pripažįsta ir natūralią mediciną! Tai, mano manymu, buvo padaryta tam, kad lobtų „didžioji farmacija“, kad naujai iškepti daktarai, siūlytų būtent jų tabletes, visus tuos nuodus, kad iš to krautųsi turtus farmakologinės korporacijos!

Mitybos tipų gidas

Mitybų tipai - kuo aukštesnis, tuo didesnė harmonija su visataMityba, tai fizinio kūno, kaip vieno iš šių trijų aspektų (fizinis kūnas, sąmonė ir dvasia), sudedamoji dalis, kaip ir fizinė veikla. Aukštesni mitybos lygiai yra pasiekiami tik darnioje harmonijoje su sąmone ir įsitikinimų sistema. Pvz. jeigu apstoti valgyti mėsą, o jūs tuo metu esate įsitikinęs, kad be mėsos neišgyvensite, tai tik sau pakenksite.

Tokie perėjimai, būtinai turi vykti harmoningai su sąmone, įsitikinimų sistema ir pirmiausiai pokyčiai prasideda nuo jos. Kuo aukštesnė mitybos forma, tuo aukštesnės bus fizinio kūno vibracijos, kaip ir persijungti ant pakankamai aukštų mitybos formų, reikalingos irgi, pakankamai aukštos vibracijos. Ne tai, kad bet kuris žmogus, iš gatvės, gali iš karto tapti, pvz. vegetaru, žaliavalgiu ar vaisiavalgiu...

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt