DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Pasaulio problemos – Taika ir Energija

Jeigu ne žmonės, kurie trokšta svetimų turtų, gamtinių išteklių ar kitų resursų, bei primesti kitiems savo taisykles ar tvarką, nesvarbu kokią, tai pasaulyje viešpatautų taika. Ko visiems ir linkiu!

Daugelis šiandieninių karų, vyksta dėl energijos, įvairiose jos formose. Tai paprastai yra įvairūs gamtiniai ištekliai, kurių didelė dalis yra dar ir energetiniai gamtos ištekliai, iš kurių galima gauti energiją. Kaip pvz. nafta, dujos ar anglis. Pvz. Kinija, dar ir šiandieną degina labai daug anglies ir stipriai teršia mūsų planetos ekologiją.

Nors šiuos resursus naudoti energijos gavybai yra ne vienintelis jų panaudojimo būdas. Pvz. iš naftos yra gaminama daugybė dalykų, kaip pvz. plastikas, įvairūs tepalai, sutepti įvairiems mechanizmams ir dar daug visko, jeigu nagrinėti įvairias pramonės šakas...

Karai, terorizmas ir energija

Šiuolaikinis karas - 2 milijardus kainuojantis lėktuvas, meta 40 tūkstančių dolerių vertės bombą ant 100 dolerių kainuojančios palapinėsBeveik visur, kur yra nafta ar kažkoks kitas brangus, naudingas resursas, kaip taisyklė, klesti ir terorizmas ar vyksta karas. Pvz. Irake teroristai yra dėl to, kad tenai yra nafta. Sirijoje teroristai yra dėl to, kad Irake yra nafta ir per Sirijos teritoriją ši nafta yra gabenama. Besidomėdamas situacija Nigerijoje, kur jau gerą dešimtmetį, ši valstybė yra terorizuojama įvairių radikalų, teroristų, irgi paaiškėjo, kad tenai yra nafta. Kaip ir Ukraina, Donbaso regionas yra turtingas gamtiniais energijos ištekliais, nafta, anglis ir t.t.. Ukrainoje yra vietovių, kur naftos dar yra tiek daug, kad ji net išeina į žemės paviršių. Nereikia iki jos net giliai kasti ar gręžti, kaip kitur. O pvz. Afganistanas, tai narkotinių augalų plantacijos ir „pirštais nerodysime“ kurios imperijos biznis, jau ne vienas šimtmetis.

Energija

Verta suvokti energijos svarbą mūsų planetai ir civilizacijai! Jeigu šį klausimą mūsų civilizacija išspręs, tai bus daug mažiau priežasčių karams. Energija, tai ir šiluma ar vėsinimas, priklausomai kas labiau reikalinga skirtingose mūsų planetos vietose, skirtingu metų laiku. Tai ir maistas, kurį energijos pagalba galima išauginti (pvz. pumpuoti vandenį laistymui), kaip ir turint energijos galima išgauti vandenį, tiesiog iš atmosferos, pvz. panaudojant kondensacijos efektą.

Kaip ir daug kitų dalykų yra energija, pvz. galimybė keliauti, galbūt net už planetos ribų. Kodėl ši privilegija turi būti monopolizuota tik valstybių, kosminių agentūrų rankose? Kodėl to negali daryti kiekvienas žmogus?! Turėjimas tiek energijos, kiek jos reikia žmogui, yra galimybė išspręsti visas problemas. Tada taptų įmanoma ir miestų statyba, pvz. po vandeniu ar danguje, kosmose. Kosmoso kolonizacija ir daug didesnis progresas įvairiose civilizacijos plėtros ir vystymosi kryptyse.

Taip pat, turėjimas tiek kiek reikia energijos, eliminuotų poreikį visiems kariauti. Ypač šiuo metu, kada energetiniai gamtos ištekliai jau yra prie išsibaigimo ribos. Mokslininkai buvo prognozavę, kad naftos, kaip masiškai naudojamo kuro, greičiausiai pakaks tik kažkur 50 metų. O kai jos liks nedaug, jeigu žmonija neevoliucionuos ir nepradės naudoti alternatyvių energijos gavybos būdų, tai to rezultate prasidės karai, dėl paskutinių šių energetinių resursų likučių.

Atsinaujinančios energijos šaltiniaiIš esmės, Azijoje, kur tokia didžiulė Saulės spinduliuotė ir galima būtų gauti galybę energijos iš Saulės spindulių, karai, dėl energetinių gamtos išteklių likučių, vyksta ir dabar... Jau dabar, ne visos Azijos šalys turi nepakankamai iškastinių energijos resursų ir dėl to kyla konfliktai.

Teigiami pokyčiai pasaulyje

Daugelis labiau išsivysčiusių šalių, jau suprato šią energetikos problemą ir kuria infrastruktūrą, kaip gauti energiją ne iš iškastinių gamtinių resursų, kaip nafta ar dujos. Bet tam statomos vėjo jėgainės, saulės baterijos, panaudojama gravitacija, vandenynų bangavimas ar kiti būdai gauti energiją. Kai kur yra net labai egzotiškų sprendimų. Pvz.:

 • Švedija – Planuoja tapti pirma šalimi, pilnai atsisakiusia iškastinio kuro (šaltinis);

 • Vokietija – Pagamina tiek daug energijos, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, kad kaip teigiama, dar žmonėms už ją moka, kad jie ją vartotų (šaltinis);

 • Danija – Vėjo jėgainių pagalba, pagamina 140% šaliai reikalingos energijos (šaltinis);

 • Škotija – Vėjo jėgainių pagalba, pagamino daugiau energijos nei pajėgia suvartoti (šaltinis);

 • Portugalija – Keturias dienas iš eilės gyveno vien iš atsinaujinančių energijos šaltinių (šaltinis);

 • Prancūzijoje – Įvedami nauji įstatymai, reikalaujantys, kad ant namų stogų būtų įrengtos arba saulės baterijos, kurios gamintų energiją arba augalai, kurie gamintų deguonį (šaltinis);

 • Čilė - Iš saulės spindulių pagamina daugiau energijos, nei sugeba suvartoti ši šalis (šaltinis);

 • Norvegija – Planuoja visiškai uždrausti automobilius su išmetamomis dujomis (šaltinis);

 • Australija - Planuoja gaminti energiją, panaudojant tam jūros bangas (šaltinis);

 • Pietų Australija - Gyvena beveik vien iš atsinaujinančių energijos šaltinių (šaltinis);

 • 2025 metais, pusė JAV pagaminamos energijos bus gaunama neteršiant gamtos (šaltinis);

 • JAV, Misurio valstijoje, patiesus specialią kelių dangą, planuojama išgauti energiją (šaltinis). Beje, automobilių keliai, magistralės, jau kuris laikas, kai kuriose pasaulio valstybėse yra padengiami specialia danga, pvz. įrengiant tenai saulės baterijas ar kitus įrenginius, kad gauti energiją (pvz. panaudoti pravažiuojančių keliu automobilių svorį, kad gauti energiją). Tai jau ne precendentas!

 • JAV karinis Jūrų laivynas, atrado būdą kaip jūros vandenį paversti laivų kuru (šaltinis);

 • Indija - Planuoja prisijungti prie Nyderlandų, kad visi (100%), jų šalyse esančių automobilių būtų elektromobiliai (šaltinis).

Viena iš galimų išeičių, kaip mūsų planetai išeiti iš karų eros

Kartą, vienoje mokslinėje diskusijoje, prie vieno vakarų mokslinio dienraščio straipsnio apie energetikos problemas, kilo idėja, kaip tai galima būtų padaryti. Kaip dabar žinote, jau ne viena pasaulio šalis naudoja, planuoja ar pradeda naudoti alternatyvią energetiką, atsinaujinančius energijos šaltinius ir t.t... Kiek iš prieš tai aprašyto skyriaus galima suprasti, pradėjus naudoti alternatyvius energijos gavybos būdus, paprastai būna pagaminama net daugiau energijos, nei valstybei jos reikia.

Žemės planeta - (Apolonas 17)Problema tik kaip šią energiją gaminti naktį. Vėjo jėgainių atveju, šios problemos nėra, bet saulės baterijų atveju, ji yra. Nors amerikiečiai, kai kuriose jų sukurtose saulės spindulių jėgainėse, šią spindulių energiją verčia ne į elektrą, bet į šilumą, kurią galima akumuliuoti ir suvartoti per kiek ilgesnį laiką, nei ją iš karto pavertus elektra. Ir jeigu sudaryti aplink visą planetą energijos gavybos tinklą, sujungti visas pasaulio šalis į jį, tai ši energetikos problema greičiausiai visiškai išsispręstų.

Skirtingi mūsų planetos regionai, skirtingu paros metu būna apšviesti Saulės, iš ko galima gaminti energiją. O visam pasauliui susijungus į vieną energijos tinklą, keičiantis paros laikui, skirtingos šalys gamintų visos planetos energiją ir per šį tinklą jie galėtų dalintis energija su kitomis mūsų planetos šalimis, kur konkrečiu paros metu yra energijos stygius. Be to, dar būtų ir vėjo jėgainės, kurios energiją gali gaminti ir dieną ir naktį.

Jeigu žmonija pasiektų tokį bendradarbiavimo lygį ir tuo pačiu vienybę, tai galbūt ir kariauti iš viso nereikėtų toliau. Energija tada galėtų tapti ne verslo objektu, bet visos žmonijos bendra nuosavybe ir tai duotų beveik pilną materialinę laisvę visai žmonijai, visame pasaulyje. Žmonija tada pereitų į sekančią mokslo ir technologijos evoliucijos stadiją, kada jie darniai dirbtų kartu ir draugiškai tarpusavyje gyventų, kaip ir priklauso gyventi pažangioms civilizacijoms. Tai būtų pirmas žingsnis į tai!

Reikia mastyti ir suvokti plačiau. Auginti šį suvokimą ir jį plėsti visų žmonių sąmonėje ir vieną dieną visa tai taps įmanoma! Nors pirmieji žingsniai jau yra daromi dabar!

Kas šiuos procesus ilgą laiką stabdė ir tuo pačiu stabdė ir visos civilizacijos vystymosi eigą?

Trumpiausias atsakymas būtų pinigai, ekonomika, ekonomikos „egregoras“. O jeigu analizuoti šią situaciją giliau, kad suprasti visą struktūrą, kuri tam ir dabar dar atkakliai priešinasi, tai ši sistema susideda iš keleto dalių. Aš jas vadinu „drakonais“, kuriuos žmonijai dar teks įveikti:

 1. Didžiosios ir stipriosios valstybės – Didžiosios valstybės, tokiu būdu, gauna didelę įtaką, galimybę valdyti likusias, ne tokias stiprias, kaip jie, pasaulio valstybes. Didžiosios šalys turi pačias didžiausias ginkluotąsias pajėgas ir kada visa civilizacija naudoja vien tik iškastinį kurą, jie gali lengvai užkariauti, bet kokią pasaulio vietą, kur šie resursai yra. Ir tuo pačiu, įgauti didelę įtaką, daug valdžios, prieš silpnesnes šalis. Taip pat, jos gali diktuoti įvairias sąlygas šalims, kurios dėl to, kad dar neevoliucionavo ir nenaudoja alternatyvių energijos šaltinių yra priverstos naudoti iškastinį kurą ir paklusti toms valstybėms, kurios šiuos jiems gyvybiškai reikalingus resursus kontroliuoja. (pvz. Rusijos dujos Lietuvai).

 2. Visos pasaulio valstybės, vyriausybės – Problema yra dar ir tame, kad net ir tos valstybės, kurios neturi savo naftos, dujų ar kitų energijai tinkančių išteklių, jeigu jie dar neevoliucionavo, kad pereiti ant alternatyvios energetikos, pagal dabartinius ekonomikos modelius, vis tiek yra priklausomi nuo jų. Jų šalyse būna pardavinėjami iš kitur atvežti tokie resursai, kaip naftos produktai, benzinas, dyzelinis kuras, dujos ar anglis. Tada, net ir šios valstybės, už jų pardavinėjimą, surenka didžiausią dalį savo mokesčių, iš kurių tokios silpnos šalys, neturinčios savų šių resursų, stipriai papildo savo šalies biudžetus. Kaip tik, pernai (2015 m.), dienraštis „Verslo Žinios“, skelbė tokią statistiką (šaltinis), kas yra didžiausi Lietuvos mokesčių mokėtojai. Tai pirmose jos vietose figūravo automobilių kurą pardavinėjančios įmonės (degalinės). Tačiau, pakeitus energetiką į alternatyvią, tiesiog ši sfera pasikeistų į kitokią, kaip ir valstybių pragyvenimas. Naujas, visai kitas ir daug mažiau „žalingas“ ekonomikos modelis, tiesiog pakeistų seną.

 3. Armija – Armija, ginklai ar karai, pagrinde yra reikalingi užpulti ar apginti tokius gamtinius išteklius ir turi reikšmę tik kol šalis neevoliucionavo ir nepradėjo naudoti alternatyvių energijos šaltinių. Armija įžvelgia ir tiesioginį ar ne tiesioginį pavojų, kas liečia alternatyvias energetikos sritis. Nes dideli kiekiai energijos, yra potencialiai pavojingi ir gali būti panaudoti kaip ginklas. Dėl to, kai kurių šalių armijos žinyboje ar bent susijusios su ja, būna tokios technologijos. Dėl to, pvz. JAV, įvairūs laisvosios energijos įrenginių išradėjai, dažnai susidurdavo su represijomis iš valdžios spec. tarnybų pusės. Esmė tame, kad išradėjas gali sukurti technologiją, kuri gamina labai daug energijos. O tokios informacijos nutekėjimas, pvz. pas priešą, gali jį stipriai sustiprinti. Bet tai irgi, tos pačios, šių „drakonų“ imperijos dalis. Kai visi pririšti prie iškastinės energijos, reikalinga pasidaro kariauti ir atsiranda priešai, o tada ir tenka tokias technologijas nuo visų saugoti... Viena problema gimdo kitą ir t.t... Kaip sakant, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių...

 4. Mokslas – Deja, tai irgi vienas iš šių „drakonų“, trukdančių šiam žmonijos progresui. Mokslininkai, irgi yra žmonės ir jiems reikia gyventi, valgyti, kažkuo rengtis, išlaikyti savo šeimą. Ir tai ką jie tyrinėja, visada yra glaudžiai susiję su finansavimu, kurį jie gauna. Šiuo atžvilgiu, oligarchijai ar korporacijoms yra be pigu juos kontroliuoti. Nes didžioji dalis lėšų yra jų rankose. O valstybės, ne retai yra nelinkę švaistyti pinigų į kairę ar į dešinę, ne aiškiems, jų suvokimu, tyrimams. Ypač, kai pagrindiniai mokslo ekspertai yra lobiuoti oligarchijos, per finansavimą. Vakaruose, naftininkų korporacijos, gan dažnai šelpia įvairius mokslinius institutus. Tokiu būdu, korporacijos gali įtakoti mokslinių tyrimų kryptis. Nukreipti jas, nuo žmonijai realiai svarbių problemų, ta linkme, kas aktualu pačioms korporacijoms. Mokslininkai, tokiu būdu, tampa oligarchijos įkaitais ar įrankiais ir būna priversti tyrinėti tai kas svarbu turtuoliams. O ir valstybės nerodo didelio susidomėjimo alternatyviais energijos gavybos būdais, dėl ankščiau išvardintų priežasčių. Gaunasi savotiška šių „drakonų“ harmonija, puoselėjant žmonijos technologinės ir mokslinės evoliucijos sąstingį, ko rezultate gauname net karus. Dėl to, kad kažkas siekia savo niekingų tikslų, žiūrėdami siaurai į problemą, korporatyvinių interesų ar konkrečios valstybės geopolitinių interesų ribose...

 5. Korporacijos – Jas specialiai paminėjau paskutinėje vietoje. Nes daugelis žmonių, pirmoje eilėje kaltintų dėl visko jas. Kaip dabar matote, jos tik vienas iš šios sistemos sraigtelių. Jų vadovai, tiesiog naudojasi susidariusia situacija, kada energetikos technologijų progreso stabdymas tampa naudingas valstybėms, kariškiams, spec. tarnyboms ar didžiosioms valstybėms, kurioms paprastai paklūsta visos kitos šalys... Apie jas daug ir nesiplėsiu, nes manau atsirastų ne vienas žmogus, kuris ir taip apie jas daug visko papasakotų. Visa tai yra savaime suprantami dalykai, tapę retorika.

Kada žmonija evoliucionuos ir įveiks šias kliūtis, pradės mastyti ne vien apie dalykus, esančius po žmogaus nosimi. Ne vien apie dalykus, kurie yra svarbūs jo šeimai ar jo įmonei. Ne vien apie dalykus, kurie yra svarbūs vien jo šaliai, bet apie visą planetą ir bendrą jos gerovę! Tada karai pasaulyje greičiausiai liausis. Kol mes skirstome viską į mūsų ir ne mūsų, esame valdomi per "skaldyk ir valdyk" manipuliaciją ir tol mažai kas keisis. Augti yra kur. Nors gal pradžioje reikia suvokti, kas vyksta aplinkui jus. Dėl ko ir parašiau šį straipsnį, kad atskleisti žmonėms visus kintamuosius, kurie yra susiję su mūsų pasaulio evoliucijos stabdymu ir vis dar buvimu tamsos amžiuose, kada žmonės dar vis randa dėl ko kariauti ir žudyti vienas kitą.

Keletas šios srities išradimų 

 • Mokslininkai atrado efektyvų būdą įvairias šiukšles paversti kuru (šaltinis);

 • Oro kondicionierių patobulinimas, kad jie kartu ir gamintų energiją (šaltinis);

 • Vandenynų bangavimo naudojimas, kad išgauti energiją (šaltinis);

 • Penkios šalys, kurios įrodė, kad iškastinis kuras joms yra nereikalingas (šaltinis);

 • Škotija visiškai atsisakė anglies, kaip kuro. (šaltinis).

Tiems ką domina laisvoji energija, alternatyvūs energijos gavybos būdai, rekomenduočiau savo facebook puslapį Free Energy Research, kur skelbiu visas naujoves, kurios susiję su šia sritimi. Šiame facebook puslapyje yra dedamas turinys anglų ir rusų kalbomis.  

Panašūs straipsniai

Einšteino reliatyvumo teorijos spindesys ir skurdas

ReliatyvizmasMūsų technologinės revoliucijos amžiuje, nežiūrint į mokslo ir technikos pasiekimus ar daugelį pergalės riksmų, tenka apgailestaujant konstatuoti, kad iš tikrųjų mes gyvename pasaulyje apie kurį nieko nežinome.

Praeitų šimtmečių mokslininkai ištyrė pačius įvairiausius gamtos reiškinius ir šiuo pagrindu remiantis sukūrė apibendrintas priklausomybes, kurioms mes priskyrėme „dėsnių“ statusą. Jų pagrindu buvo sukurta daugelis sistemų ir technologijų, ko pasekoje žmonija pradėjo jaustis daug jaukiau, nei akmens amžiuje. Remiantis tuo pačiu pagrindu, išsivystė ir mus supančios aplinkos supratimas. Tačiau šios žinios yra labai skurdžios ir manyti, kad Visata veikia vien tik pagal „didžiųjų“ mokslininkų sukurtas teorijas, nėra pagrindo.

Mano praregėjimo insultas

Džill Bolt TeilorŠi istorija įvyko 1996 m. gruodžio 10 d. su smegenų neuroanatomijos srities mokslininke, Harvardo universiteto absolvente, mokslų daktare, neuroanatome, Džill Bolt Teilor (Jill Bolte Taylor), kuriai tada buvo 37 metai ir kuri šio įvykio pasekoje, labai netikėtu būdu patyrė Nirvaną, dvasinį prabudimą, pamatė pasaulį tokį, kokį mažai kas yra regėję, kaip ir atrado vidinę ramybę!

Tą dieną, trūkus jos smegenyse kraujagyslei, ji patyrė insultą, kraujas išsiliejo į jos kairįjį smegenų pusrutulį, kuris kaip jau seniau esu minėjęs yra atsakingas už struktūrinį, detalų pasaulio suvokimą, matematiką, logiką ir panašius dalykus, kaip ir šio smegenų pusrutulio veikla, pasireiškia ir kaip pastoviai galvoje plepantis balsas, mūsų mintys, kurį paprastai žmonės siekiantys Nirvanos, stengiasi nutildyti.

Projektas - Mėlynoji knyga - Interviu su ateiviu

Projektas mėlynoji knyga - InterviuŠis straipsnis, parengtas pagal vieną internete klaidžiojantį video įrašą. Kaip jo šaltiniai teigia, tai JAV valstybės projektas "Blue book" (Mėlynoji knyga angl.). 

Žmogus: Šalis, planeta ar kilmė?

Ateivis: Žemė.

Žmogus: Gerai, bet jūs vakar mums sakėte, jūs keliavote, cituoju „tūkstančius šviesmečių, kad čia atsidurti“.

Ateivis: Taip.

Ką šamanas mato psichiatrinėje ligoninėje

Nežinomas pietų Amerikos šamanas iš Secoya gentiesŠamano ir daktaro Malidoma Patrice Somé požiūriu, psichinės ligos signalizuoja „naujojo gydytojo gimimą“! Psichikos sutrikimai, patiriamos įvairios dvasinės krizės yra būdingos žmonėms pas kuriuos atsiveria nauji sugebėjimai ar pojūčiai, ką jeigu teisingai puoselėti ir nukreipti, toks žmogus gali tapti gydytoju ar žyniu.

Natūrali medicina

Gydymas žolelėmisTuriu jums pasiūlymą, tai ką mūsų visuomenė ir taip vadinami daktarai vadina "Netradicinė Medicina" - pervadinti visiems laikams į "Natūrali Medicina"! Ir tai labai svarbu!

Kadangi terminas "netradicinė medicina", žmonių sąmonę, pasąmonę ir psichologiją, veikia labai neigiamai, atstumiančiai, diskriminuojančiai ir mano manymu, tai buvo padaryta specialiai! Lyg tai būtų koks raupsuotasis, kurio siūloma vengti! Su tokiu pavadinimu, iš anksto žmogaus pasąmonėje formuojamas neigiamas natūralios medicinos įvaizdis! Kažkas ne natūralaus, ne tradicinio ir pan... Na jeigu "Didžioji farmacija" (vakaruose vadinama „Big Pharma“) yra jūsų biznis, tai jums žinoma aktualu juodinti savo konkurentus - "Natūralią mediciną", smegenis plauti dar ir medicinos studentams, kad jie tapę daktarais iš karto pasąmonės, psichologijos lygmenyje, būtų „zombiuoti“, nustatyti prieš natūralią mediciną ir tik daug patirties turintys daktarai, pripažįsta ir natūralią mediciną! Tai, mano manymu, buvo padaryta tam, kad lobtų „didžioji farmacija“, kad naujai iškepti daktarai, siūlytų būtent jų tabletes, visus tuos nuodus, kad iš to krautųsi turtus farmakologinės korporacijos!

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt