Pentagrama

PentagramaJeigu paimtumėte ir nupieštumėte pentagramą ir paklaustumėte įvairių žmonių, ką šis simbolis jų manymu reiškia? Greičiausiai išgirstumėte visą aibę įvairių atsakymų, kurie labai daug pasakytų apie konkretų individą ir jo bendrą išprusimą.

Vieniems tai būtų sektos ar net satanistų simbolis, kitiems tai būtų komunistų penkiakampė žvaigždė, o dar kitiems reikštų dar kažką kito. Didelė žmonių dalis, apie šį simbolį sprendžia pagal tai ką jiems teko sužinoti žiūrint meninius filmus. O tai dažnai įvairūs mistikos žanro meniniai filmai, kur paprastai pentagrama vaizduojama kaip blogio ar net šėtono simbolis.

Nors dalis meninių filmų šį ženklą interpretuoja kiek plačiau. Labai panašiai kaip ir krikščionių kryžių. Kad apverstas kryžius, kaip ir apversta pentagrama yra blogio simbolis. O ne apversti šie simboliai, simbolizuoja teigiamas jėgas. Pentagramą, kaip blogio simbolį žmonės pradėjo laikyti ne taip ir senai. Šis iškreiptas Holivudo stereotipas suformavo klaidingą nuomonę apie šį labai seną simbolį, kurį žmonės naudojo nuo neatmenamų laikų ir apie kurį eina rasti informacijos net šaltiniuose datuojamuose 3500 metų prieš mūsų erą. Kitaip sakant, šiam simboliui yra daugiau kaip 5500 metų ir jis senesnis už pačią krikščionybę ar krikščionių išrastą „šėtoną“.

Keletas pentagramos simbolio reikšmių žmonijos istorijoje

 1. Galios simbolis – simbolizuojantis penkis kampus, kurie savo galia aprėpia visą pasaulį.

 2. Apsauginis simbolis, saugantis nuo blogio, piktų dvasių ir demonų – viduramžiais žmonės nešiodavo amuletus su šiuo simboliu ir taip pat kabindavo šį simbolį virš durų, kad apsisaugoti nuo piktų dvasių ir demonų. Pagal šią teoriją, pentagramos simbolis simbolizuoja 5 elementus iš kurių sudaryta visata ir jų apsaugą. Laikoma, kad žmogaus, kurį saugo šis simbolis, neveikia net užkeikimai ar prakeikimai.

 3. Riterių simbolis, kuris buvo piešiamas ant riterių skydų – penki kampai simbolizavo penkias dorybes, dosnumą, mandagumą, skaistumą, riteriškumą ir pamaldumą.

 4. Krikščionių simbolis – simbolizuojantis penkias Kristaus žaizdas.

 5. Pitagorizmo simbolis (Pitagoro pasekėjų) – simbolizuojantis žmogaus tobulumą. Tiesa, Pitagoro pasekėjai jį vadino „Penthalpha”. Taip pat, šis ženklas buvo siejamas su astronomijos studijomis.

 6. Laisvųjų mūrininkų (masonų) simbolis – kurį jie paveldėjo iš pitagorizmo ir naudoja tik pačią penkiakampę žvaigždę.

 7. Įvairių pagonių kultūrų simbolis – dėl ko ir buvo paverstas bloguoju simbolių, kad visi nustotų išpažinti pagonių tikėjimą.

 8. Žmonijos atgimimo simbolis - Rozenkreicerių tikėjime, kurie išpažysta „Kabalą“. Taip pat, simbolizuojantis tikėjimo ir vidinių (dvasinių)  paslapčių studijas.

 9. Gyvybės ir žmonijos simbolis – penki rankos pirštai, penki pojūčiai, penki žmonių amžiaus periodai. Pagal šią filosofiją viskas susideda iš penketukų.

 10. Senovės Egipte, penkiakampė žvaigždė, simbolizavo požemio įščius, iš kurių gimė visa žmonija. Beje, Keltai taip pat traktavo šį simbolį.

 11. Hermetizmo magijoje - simbolizavo žmogų Pentacle (ang.) sistemoje.

 12. Budizmas – penkiakampis lotosas Budos rankose, simbolizuoja žmogaus kelionę į pašviesėjimą.

 13. Šiva – buvo vadinta penkiaveidė ar „Panchanana“ ir pentagrama dar ir dabar naudojama kaip jos simbolis.

 14. Čigonų simbolis – čigonai dar ir dabar pjausto iš obuolio penkiakampį simbolį, kuris pagal juos simbolizuoja žinių žvaigždę.

 15. Žydų tiesos simbolis – simbolizuojantis penkias biblijos knygas, kurios atstovauja visą jų tiesos koncepciją.

 16. Gnosticizmo simbolis – buvo dar vadinamas degančia žvaigžde.

 17. Druidų simbolis – simbolizuoja dievybę ir taip pat, kaip ir daugelyje pagonių tikėjimų, simbolizuojantis ir penkis elementus.

 18. Žiemos ir vasaros simbolis – jeigu viršuje tik vienas kampas, simbolizuoja vasarą, jeigu du kampai, simbolizuoja žiemą. Taip šį ženklą žmonės traktavo, taip vadinamaisiais, tamsiaisiais amžiais.

 19. Kryžiuočių templierių simbolis - „Signum Salmonis“ — arba saliamono simbolis.

Pentagrama tolimūjų rytų kultūroje ir filosofijoje

Wu XingPentagramos arba penkių elementų Wu Xing filosofija, Kinijoje yra žinoma nuo žilos senovės ir yra fundamentali kinų filosofijos dalis. Ant šių pamatų remiasi tiek tolimųjų rytų misticizmas, tiek įvairios filosofijos, kaip pvz. Feng-shui.

Wu Xing reiškia – penkis elementus, stichijas, veiksmus, judesius, stulpus, frazes ir būsenas.

Rytų filosofijos esminis principas, įvairių dalykų ir stichijų sugretinimas, kaip pvz. penki elementai ir penki žmogaus pirštai, iš kurių kiekvienas atstovauja tam tikrą Wu Xing penktadalį. Arba pvz. dvi žmogaus rankos, iš kurių viena simbolizuoja Yin, o kita Yang.

Taip pat, ši fundamentali filosofija yra naudojama kaip fundamentas studijuojant bioenergetiką, pvz. tokias sistemas kaip Cigunas.

Wu Xing atveju, „pentagrama” simbolizuoja penkis elementus, medis, ugnis, žemė, metalas, vanduo, ir tuo pačiu dvi galimas stichijų judėjimo kryptis: pagal laikrodžio rodyklę – kuriamoji kryptis ir prieš laikrodžio rodyklę - griaunamoji kryptis, siejanti destrukciją.

To pasekoje, kiek seniau, man kilo viena hipotezė, pvz. kodėl Japonijoje kelių eismas vyksta atbula kryptimi, nei pvz. Europoje? Teoriškai, pagal šią filosofiją gautųsi, kad važiavimas dešine kelio puse yra judėjimas griaunamąja kryptimi. O važiavimas kairiąja kelio puse, simbolizuotų kuriamąją kryptį. Gal dėl to pas mus tiek daug avarijų?! Juk savo veiksmais siejame destrukciją.

Šaltiniai

Panašūs straipsniai

Vanga

Laikraštis, su Vangos pranašystėmis

Tikriausiai visiems teko girdėti apie aiškiaregę Vangą. Šiuo metu internete keliauja kiek šokiruojančios jos pranašystės. Tiesa, vienuose šaltiniuose teigiama, kad tai Vangos pranašystės, o kituose,  kad tai Nostradamo. Na ir nenustebčiau, jeigu atsirastų dar ir tokių, kurie teigtų, kad tai kokios nors Mikaldos pranašystės...

Aš susidariau savo nuomonę apie tai, bet tai aptarsiu kiek vėliau. O dabar truputėlis Vangos biografijos.

Vanga gimė 1911m. sausio 31 dieną. Gimus, jos gyvybės požymiai buvo labai silpni. Jos sveikata pagerėjo tik tų pačių metų vasario 26 d. Dėl to ši diena buvo laikoma antruoju jos gimtadieniu.

Vedų žinios

Tirupati VimanaVedų kultūra, tai senovinės civilizacijos, kuri klestėjo senovės Indijoje (Indostane) kultūra. Pačios šios civilizacijos žinios (vedos), buvo apimančios daugelį sričių ir sferų, kuriose tilptų ir tai, ką šiuo metu tiria ar nagrinėja tradicinis mokslas. Be sričių, kurias nagrinėja tradicinis mokslas, į tai įėjo dar ir daug daugiau įvairių sferų, filosofijų, labai rimtų mokslų ir t.t..., kurių dalis tradiciniam mokslui yra net nežinomos ar kurias jis tiesiog įvardina kaip pseudomokslą.

Knygos tikslas

Mano tikslas, rašant šią knygą, kuri periodiškai bus papildoma, ne atlikinėti mokslinį tyrimą, bet stengtis atgaminti ir atkurti kiek įmanoma daugiau senovinių vedų žinių. Konkrečiai šioje knygoje, bus aprašinėjama tik tai, kas kaip nors yra susiję su vedų žiniomis.

Truputis optimizmo

1. 80/20 Taisyklė (Pareto principas)

80% visų jūsų gaunamų pajamų, atneša jums tik 20% jūsų veiklos. Daug kas iš to ką jųs veikiate, iš tikrūjų ne taip ir reikalinga, kaip jums atrodo.

2. Parkinsono taisyklė

Bet kokį darbą jūs galite atlikti daug greičiau nei, kad manote. Kuo daugiau laiko yra skiriama konkrečiai užduočiai, tuo daugiau prie jos laiko ir sugaištama.

3. Grupinė operacija

Greitas būdas atlikti nuobodžius ir monotoniškus darbus yra atlikti juos visus kartu, vieną po kito.

4. Pirmiausiai duokite, o tik po to imkite.

Būtent tokia tvarka atliekant šiuos veiksmus, su laiku gausite daugiau nei, kad davėte.

Nikola Tesla

Nikola TeslaNikola Tesla - tai žmogus, kuris iš esmės sukūrė dvidešimtąjį amžių. Jo dėka šiandieną turime elektros energiją, ko dėka išsivystė žmonijos pramonė, tapo įmanomi kompiuteriai ir daugelis kitų įrenginių.

Greičiausiai dar ne greitai žmonija pakartos analogišką technologinio progreso šuolį, koks įvyko Nikola Teslos dėka. Jo dėka, galima sakyti, žmonės išėjo iš urvų ir gavo šviesą.

Teslą galima būtų sulyginti su Prometejumi, kuris atnešė žmonėms ugnį, nors ir ne visus savo užmojus jam pavyko įgyvendinti.

Nikola Tesla buvo garsus išradėjas, elektros ir mechanikos inžinierius, fizikas ir futuristas. Gerai žinomas kaip kintamosios elektros srovės atradėjas ir propaguotojas.

Taip pat, Tesla turėjo fenomenalią, taip vadinamą fotografinę atmintį ir tokiu būdu sugebėdavo įsiminti net ištisas knygas. Be to, jis buvo poliglotas ir mokėjo serbų-chroatų, čekų, anglų, prancūzų, vokiečių, vengrų, italų ir lotynų kalbas.

(C) 2007-2016 www.zulus.lt

Hey.lt