Pentagrama

PentagramaJeigu paimtumėte ir nupieštumėte pentagramą ir paklaustumėte įvairių žmonių, ką šis simbolis jų manymu reiškia? Greičiausiai išgirstumėte visą aibę įvairių atsakymų, kurie labai daug pasakytų apie konkretų individą ir jo bendrą išprusimą.

Vieniems tai būtų sektos ar net satanistų simbolis, kitiems tai būtų komunistų penkiakampė žvaigždė, o dar kitiems reikštų dar kažką kito. Didelė žmonių dalis, apie šį simbolį sprendžia pagal tai ką jiems teko sužinoti žiūrint meninius filmus. O tai dažnai įvairūs mistikos žanro meniniai filmai, kur paprastai pentagrama vaizduojama kaip blogio ar net šėtono simbolis.

Nors dalis meninių filmų šį ženklą interpretuoja kiek plačiau. Labai panašiai kaip ir krikščionių kryžių. Kad apverstas kryžius, kaip ir apversta pentagrama yra blogio simbolis. O ne apversti šie simboliai, simbolizuoja teigiamas jėgas. Pentagramą, kaip blogio simbolį žmonės pradėjo laikyti ne taip ir senai. Šis iškreiptas Holivudo stereotipas suformavo klaidingą nuomonę apie šį labai seną simbolį, kurį žmonės naudojo nuo neatmenamų laikų ir apie kurį eina rasti informacijos net šaltiniuose datuojamuose 3500 metų prieš mūsų erą. Kitaip sakant, šiam simboliui yra daugiau kaip 5500 metų ir jis senesnis už pačią krikščionybę ar krikščionių išrastą „šėtoną“.

Keletas pentagramos simbolio reikšmių žmonijos istorijoje

 1. Galios simbolis – simbolizuojantis penkis kampus, kurie savo galia aprėpia visą pasaulį.

 2. Apsauginis simbolis, saugantis nuo blogio, piktų dvasių ir demonų – viduramžiais žmonės nešiodavo amuletus su šiuo simboliu ir taip pat kabindavo šį simbolį virš durų, kad apsisaugoti nuo piktų dvasių ir demonų. Pagal šią teoriją, pentagramos simbolis simbolizuoja 5 elementus iš kurių sudaryta visata ir jų apsaugą. Laikoma, kad žmogaus, kurį saugo šis simbolis, neveikia net užkeikimai ar prakeikimai.

 3. Riterių simbolis, kuris buvo piešiamas ant riterių skydų – penki kampai simbolizavo penkias dorybes, dosnumą, mandagumą, skaistumą, riteriškumą ir pamaldumą.

 4. Krikščionių simbolis – simbolizuojantis penkias Kristaus žaizdas.

 5. Pitagorizmo simbolis (Pitagoro pasekėjų) – simbolizuojantis žmogaus tobulumą. Tiesa, Pitagoro pasekėjai jį vadino „Penthalpha”. Taip pat, šis ženklas buvo siejamas su astronomijos studijomis.

 6. Laisvųjų mūrininkų (masonų) simbolis – kurį jie paveldėjo iš pitagorizmo ir naudoja tik pačią penkiakampę žvaigždę.

 7. Įvairių pagonių kultūrų simbolis – dėl ko ir buvo paverstas bloguoju simbolių, kad visi nustotų išpažinti pagonių tikėjimą.

 8. Žmonijos atgimimo simbolis - Rozenkreicerių tikėjime, kurie išpažysta „Kabalą“. Taip pat, simbolizuojantis tikėjimo ir vidinių (dvasinių)  paslapčių studijas.

 9. Gyvybės ir žmonijos simbolis – penki rankos pirštai, penki pojūčiai, penki žmonių amžiaus periodai. Pagal šią filosofiją viskas susideda iš penketukų.

 10. Senovės Egipte, penkiakampė žvaigždė, simbolizavo požemio įščius, iš kurių gimė visa žmonija. Beje, Keltai taip pat traktavo šį simbolį.

 11. Hermetizmo magijoje - simbolizavo žmogų Pentacle (ang.) sistemoje.

 12. Budizmas – penkiakampis lotosas Budos rankose, simbolizuoja žmogaus kelionę į pašviesėjimą.

 13. Šiva – buvo vadinta penkiaveidė ar „Panchanana“ ir pentagrama dar ir dabar naudojama kaip jos simbolis.

 14. Čigonų simbolis – čigonai dar ir dabar pjausto iš obuolio penkiakampį simbolį, kuris pagal juos simbolizuoja žinių žvaigždę.

 15. Žydų tiesos simbolis – simbolizuojantis penkias biblijos knygas, kurios atstovauja visą jų tiesos koncepciją.

 16. Gnosticizmo simbolis – buvo dar vadinamas degančia žvaigžde.

 17. Druidų simbolis – simbolizuoja dievybę ir taip pat, kaip ir daugelyje pagonių tikėjimų, simbolizuojantis ir penkis elementus.

 18. Žiemos ir vasaros simbolis – jeigu viršuje tik vienas kampas, simbolizuoja vasarą, jeigu du kampai, simbolizuoja žiemą. Taip šį ženklą žmonės traktavo, taip vadinamaisiais, tamsiaisiais amžiais.

 19. Kryžiuočių templierių simbolis - „Signum Salmonis“ — arba saliamono simbolis.

Pentagrama tolimūjų rytų kultūroje ir filosofijoje

Wu XingPentagramos arba penkių elementų Wu Xing filosofija, Kinijoje yra žinoma nuo žilos senovės ir yra fundamentali kinų filosofijos dalis. Ant šių pamatų remiasi tiek tolimųjų rytų misticizmas, tiek įvairios filosofijos, kaip pvz. Feng-shui.

Wu Xing reiškia – penkis elementus, stichijas, veiksmus, judesius, stulpus, frazes ir būsenas.

Rytų filosofijos esminis principas, įvairių dalykų ir stichijų sugretinimas, kaip pvz. penki elementai ir penki žmogaus pirštai, iš kurių kiekvienas atstovauja tam tikrą Wu Xing penktadalį. Arba pvz. dvi žmogaus rankos, iš kurių viena simbolizuoja Yin, o kita Yang.

Taip pat, ši fundamentali filosofija yra naudojama kaip fundamentas studijuojant bioenergetiką, pvz. tokias sistemas kaip Cigunas.

Wu Xing atveju, „pentagrama” simbolizuoja penkis elementus, medis, ugnis, žemė, metalas, vanduo, ir tuo pačiu dvi galimas stichijų judėjimo kryptis: pagal laikrodžio rodyklę – kuriamoji kryptis ir prieš laikrodžio rodyklę - griaunamoji kryptis, siejanti destrukciją.

To pasekoje, kiek seniau, man kilo viena hipotezė, pvz. kodėl Japonijoje kelių eismas vyksta atbula kryptimi, nei pvz. Europoje? Teoriškai, pagal šią filosofiją gautųsi, kad važiavimas dešine kelio puse yra judėjimas griaunamąja kryptimi. O važiavimas kairiąja kelio puse, simbolizuotų kuriamąją kryptį. Gal dėl to pas mus tiek daug avarijų?! Juk savo veiksmais siejame destrukciją.

Šaltiniai

Panašūs straipsniai

Arijų žinios – Žmogaus vystymasis

HiperborėjaŠių žinių paieška, yra vienas iš mano „arkliukų“, kaip ir labai žila senovė ir jos žinios, bei technologijos. Tačiau jų rasti yra labai sunku, nes per daugelį amžių, tūkstantmečių ar aeon'ų, jų beveik neliko Europoje. Dėl to, tenka ieškoti kitur, pvz. Indijoje, tolimuose rytuose, slavų, etruskų kultūroje ir t.t...

Žiloje senovėje, kai dar neegzistavo įvairių Europos šalių, kai baltieji žmonės, kaip manoma,  persikėlė į šiuos ir kitus kraštus Hiperborėjos, kai dar nebuvo tokių tautų, kaip pvz. lietuviai, rusai, švedai, vokiečiai ir t.t... ar pvz. baltai, prūsai, kuršiai. slavai ir t.t... Kai visa baltoji rasė skaitėsi viena tauta! Ateidami iš Hiperborėjos, arijai atsinešė daug žinių. Dalis jų keliavo gan toli ir nepasiliko Europoje. Dalis jų pasiekė tokias vietas kaip Egiptas, Indija, Kinija, tolimos Sibiro ar dabartinės Rusijos žemės. Tenai šių žinių trupinėliai ir išliko, kur mažesnį poveikį darė įvairios pasaulinės religijos, kaip pvz. katalikų bažnyčia ir pan.

Vedų žinios

Tirupati VimanaVedų kultūra, tai senovinės civilizacijos, kuri klestėjo senovės Indijoje (Indostane) kultūra. Pačios šios civilizacijos žinios (vedos), buvo apimančios daugelį sričių ir sferų, kuriose tilptų ir tai, ką šiuo metu tiria ar nagrinėja tradicinis mokslas. Be sričių, kurias nagrinėja tradicinis mokslas, į tai įėjo dar ir daug daugiau įvairių sferų, filosofijų, labai rimtų mokslų ir t.t..., kurių dalis tradiciniam mokslui yra net nežinomos ar kurias jis tiesiog įvardina kaip pseudomokslą.

Knygos tikslas

Mano tikslas, rašant šią knygą, kuri periodiškai bus papildoma, ne atlikinėti mokslinį tyrimą, bet stengtis atgaminti ir atkurti kiek įmanoma daugiau senovinių vedų žinių. Konkrečiai šioje knygoje, bus aprašinėjama tik tai, kas kaip nors yra susiję su vedų žiniomis.

Iš kokios žvaigždžių sistemos jūs kilote

Iš kokios žvaigždžių sistemos jūs kiloteKaip manoma, mūsų planetoje gyvena sielos iš pačių įvairiausių, net ne vien mūsų galaktikos kampelių, ypač šiuo visai mūsų galaktikai svarbiu permainų metu. Sielos reinkarnuoja į tas žvaigždžių sistemas, jų planetas, kur joms tuo metu yra aktualiausiai būti, kur veda jų misijos.

Planetos, tai kaip savotiškos mokyklos, leidžiančios įgyti tam tikrą patirtį. O gyvenimai ar įsikūnijimai, tai konkreti mokyklos klasė. Toje pačioje mokykloje dažnai galima sutikti ir „pirmokų“ ir „dvyliktokų“. Tų, kas jau daug gyvenimų mokėsi ir išmoko daug pamokų, kaip ir tų, kas savo mokymosi kelią dar tik pradėjo.

Nors nei vieni nei kiti nėra aukštesni ar viršesni už kitus. Jie tiesiog yra skirtingi ir turi skirtingas misijas ir patirtis. Mūsų visų sukaupta patirtis, po jos integravimo, tampa visos visatos gyventojų patirtimi.

Vedų epochos

Pagal vedas, vienas vedinis ciklas Juga (Sanskr. युग, yuga) yra dalinamas į keturias epochas: Satjajuga, Tretajuga, Dvaparajuga ir Kalijuga.

Šis ciklas prasideda nuo labiausiai dvasingos ir prašviesėjusios epochos. Po to, kiekvienoje sekančioje epochoje, pasaulis ketvirtadaliu vis labiau išsigimsta ir degraduoja. Vis primityvesnis tampa žmonių dvasingumas, sąmonė, kultūra, žinos, dorovės ir moralės normos, teisybės suvokimas ir civilizacija vis giliau grimsta į chaoso liūną. Kai ciklas pasiekia žemiausią tašką, viskas prasideda iš naujo.

Ką šamanas mato psichiatrinėje ligoninėje

Nežinomas pietų Amerikos šamanas iš Secoya gentiesŠamano ir daktaro Malidoma Patrice Somé požiūriu, psichinės ligos signalizuoja „naujojo gydytojo gimimą“! Psichikos sutrikimai, patiriamos įvairios dvasinės krizės yra būdingos žmonėms pas kuriuos atsiveria nauji sugebėjimai ar pojūčiai, ką jeigu teisingai puoselėti ir nukreipti, toks žmogus gali tapti gydytoju ar žyniu.

(C) 2007-2016 www.zulus.lt

Hey.lt