DĖMESIO! Šiuo metu ši svetainė yra perkeliama į www.pasaulekura.lt. Jeigu kažkokio seniau čia buvusio turinio nepavyko rasti, greičiausiai jis bus jau naujame puslapyje.

Sielų kontraktai

Sielų kontraktai - KarmaPrieš mums gimstant, mūsų sielų šeima mūsų paklausia tik vieno klausimo - „Ką mes ketiname išmokti sekančiame gyvenime?“.

Jums atsakius į šį klausimą ir būna sudaromas sielos kontraktas, ką jūs pasirinkote nuveikti. Tačiau pasaulis veikia atbulai. Dualumo filosofija tai pakankamai gerai apžvelgia.

Geriausias būdas kažką patirti ir išmokti yra susidūrimas su priešingu konkretaus dalyko, dualumo potencialu. Norite išmokti kantrybės? Jums teks išgyventi tokioje aplinkoje, kur jus visaip erzins, kibins ir kitaip visaip bandys jūsų kantrybę. Tas liečia ir jūsų brolius, seseris ar vaikus. Dzen praktikos nėra atsakymas į tai (past. įvairios meditacijos ir pan. kurių pagalba pasiekiama vidinė ramybė). Kad suvokti gryną meilės aistrą, teks praeiti gryno įniršio liepsnas.

Jūsų pasitikėjimas savimi, bus statomas ant įvairių žmonių, kurie pretenduoja būti jūsų draugais išdavysčių pamatų. Tokiu principu yra grįsti visi sielų kontraktai, kai mes neturime kito pasirinkimo, bet tik tai įveikti.

Deimantas turi būti nušlifuotas, prieš tai kol jis pradės švytėti. Ir tik tada ateis eilė sekančiam jūsų sielos deimantui. Geriausias plienas yra gaunamas karščiausiose liepsnose. Šie posakiai iš tikrųjų labai gerai atspindi tai. Kad pasiekti taikos būseną, teks susidurti su chaosu ir žiaurumu. Kad iš tikrųjų augti, teks praeiti šiurkščią lūžių ir kritimų mokyklą. Skausmas gali jus mokyti, kaip ir būti bevertis. Nereikalingas skausmas yra bevertis. Jis tik jums sukels skausmą ir nieko neišmokys.

Pastaba: nors jeigu pažvelgti iš kitos pusės, jeigu jūs sau be reikalo kelsite skausmą, tai net ir tada jis jus mokys, kad nėra prasmės taip elgtis! Tai juk irgi pamoka.

Pralaimėjimo kartėlis yra tuo pačiu ir patirties kalvė. Praeidami tokią kančią, mes išmokstame tokiose situacijose elgtis, jas suvaldyti ir įveikti. Pirmas augimo žingsnis prasideda mums praradus balansą (savitvardą). Už drąsą ir milžiniškas pastangas, kurias mums tenka į tai įdėti, mes išmokstame pasiekti balansą, bet kokiose situacijose. Tokios pastangos yra toli gražu ne bevertės. Jos kuria jus. Jūsų asmenybės plytos bus pastatytos kartu su jūsų patirties skiediniu. Šių patirčių praėjimas tiesiogiai prisidės prie jūsų kaip asmenybės augimo. Beribės meilės visata, mums nesustodama siųs vis naujas pamokas ir viena iš liūdnų tiesų, kurią teks priimti bus: "Oho, jūs išmokote pamoką, jūs įveikėte problemą?"

Tai yra sielos kontrakto pagrindas. Tokie įvykiai, kurie yra už mūsų horizonto, įtakojantys subtiliais būdais mūsų gyvenimą, kurių galbūt mes net nesugebame suvokti. Gyvenimas bus pilnas įvairių siurprizų ir tik jūsų reikalas ar jums su jais prasidėti ar ne. Prieš pradėdami galvoti apie tai, kad toks gyvenimas visada bus slegiantis, prisiminkite kad jis yra ištisinėje kovoje tarp dvasios ir aplinkybių, kuriose mes stengiamės atrasti balansą. Mes esame paprasti žmonės, kurie besipriešindami savo keliui, bandome kurti savas vizijas apie Absoliutą.

Epilogas

Kaip ir posakyje: kas mūsų nenužudo - padaro mus stipresniais! Šis posakis labai gerai atspindi pvz. kario dvasią, kur kaip tik su tuo seniau teko susidurti, ją studijuojant. Tačiau taip išeina, kad tai tinka visiems. Kas reiškia, kad kelių praeiti patirtis ir augti yra begalė ir tokiu būdu auga net tie žmonės, kurie jokiu dvasingumu net nesidomi! Taip paėmus, jie net laiko veltui nešvaisto ant bandymų dirbtinai siekti balansą, bet visa galva neria į problemas ir mokosi. Gal dėl to vienas iš indigo minėjo, kad jų kelias net greitesnis, lyg praeidinėti viską eksternu, ypač kalbant apie neigiamus žmones, kurie pasirenka labiausiai „vingiuotą“ kelią...

Tai galima priimti ir kaip avantiūrą, nuotykį ar net iššūkį. Ar pvz. kaip kompiuterinį žaidimą, pvz. RPG, kur mūsų herojus vystosi ir auga, kur irgi kertinis dalykas yra patirtis (exp), įveikdamas įvairius išbandymus, kurie jus sustiprina, ne vien fiziškai, bet ir dvasiškai ar plečia suvokimą, pažinimą, kaip ir sugebėjimą įvaldyti konkrečias situacijas, tapti aukščiau to! Kaip irgi vienas iš indigo teigė - „žmogaus tikslas yra pakilti virš materijos“! Iš esmės viskas į tai ir susiveda. Aplinkybės irgi yra materialaus pasaulio ar materijos dalis, kurios mums sukuria visus tuos siurprizus. Kitaip dar tai yra vadinama kaip Samsara.

Ar kaip tai dar yra išreiškiama, kaip viso to beprasmybės atradimas, visų tų dalykų, pamokų, kurias tenka praeiti. O jas praėjus, jos tampa beprasmiškos. Nes egzistuoja tik kaip pamokos ir toliau pasidaro nesvarbios, kai jos jau išmoktos ir jūs išeinate iš rezonanso su jomis. Jos jūsų toliau netrikdo ir pradeda ne traukti ar ne erzinti, provokuoti kažkokiai reakcijai, per kurią žmogus gali prarasti balansą ir tuo pačiu įsivelti į konkrečias pamokas. Abejingumas kažkokiam dalykui irgi yra to rodiklis, jeigu šios būsenos nesistengiama pasiekti dirbtinai.

Samsara / Sansara

Samsara - mirties ir gyvenimų, reinkarnacijų ciklas. Savo namų kasdienybėje ar darbe, mes kaip tik esame mūsų Samsaros sūkurio centre. Tai viena iš esminių sąvokų apie tai. Taip pat dar yra vadinama ir kaip „Sansara“. Ši sąvoka yra kilusi iš Tibeto, apibrėžianti reinkarnacijų, mirčių ir gimimų ciklą, paprastą pasaulietišką gyvenimą, paprastus žmogiškus kasdieninius reikalus ir t.t.. Kur būtent ir vyksta visos mūsų pamokos ar augimas.

Pats dažniau naudoju žodį „Samsara“, nes yra muzikos grupė, kuri pasivadinusi kaip „Sansara“, kad kiltų mažesnė painiava. Nors jie abu reiškia tą patį. Greičiausiai tiesiog vertimų ypatybės.

Panašūs straipsniai

Indigo, kristalo, vaivorykštės vaikai ir jų bendra misija

Indigo, krištoliniai ir vaivorykštės vaikaiDaugybė žmonių pasaulyje tiki, kad į mūsų planetą ateina įvairios sielų grupės, bangos, kad padėti planetai ir visai civilizacijai pereiti iš senojo „geležies“ amžiaus, stipriai industrializuoto gyvenimo būdo, į labiau dvasiškai turtingas ir pašviesėjusias aukštumas. Jūs tikriausiai internete jau girdėjote apie „Indigo vaikus“ ar taip vadinamus „Lightworkers” (angl.).

Suvokimas

DualumasNiekada pasiekus aukštesnį suvokimą nesirūpinkite apie tai apšviesti kitus žmones. Ypač tuos, kas šio suvokimo neieško. Nes toks suvokimas savaime atsivers kiekvienam, pasiekus atitinkamą lygmenį ir net jūsų pačių tiesa, dar aukštesniame lygmenyje, gali pasirodyti net jums patiems klaidinga. Kaip sakant, kiekvienam suvokimas ir tiesa yra pagal jo išsivystymo lygmenį ir nieko kito žmonės nepriims, tik tai kas jam tinka pagal jo dabartinę evoliuciją.

Jeigu ir galima kažką su tuo padaryti, tai atverti nedidelį kampelį aukštesnio suvokimo, kuris kiek peržengia konkretaus žmogaus ribas, bet nenueina labai toli ir taip plečia jo suvokimą. Tačiau reikia labai taikliai pataikyti, kad tai įvyktų, kad tai atitiktų konkretaus žmogaus lygmenį. Nes mes nežinome koks žmogus yra kokiame suvokimo lygmenyje. Dėl to, tik abstraktūs dalykai gali jį atverti ir žmonės nelinkę priimti jau "sukramtytą" informaciją...

Dvasinė Evoliucija - Dvasia, Kūnas ir Sąmonė

Kūnas, Sąmonė ir DvasiaYra trys pagrindiniai dvasinio tobulėjimo aspektai, dvasia, kūnas ir sąmonė, iš kurių susideda mūsų dvasinė evoliucija. Šią filosofiją, taip pat, puoselėja Indijoje išlikusi prieštvaninė medicina „Ajurveda“ (Sanskr. „Ajur“ – gyvenimas, „veda“ – žinios).

Kaip manoma, kiekvienas iš šių aspektų, turi individualias savo vibracijas, vibracijų dažnį, ką galima suprasti ir kaip pasiektą tobulėjimo lygmenį. Atvejais, kada šie aspektai yra skirtingai išlavinti, vibruoja labai skirtingais dažniais, tarp jų vyksta didelė vibracinė disharmonija, kurios pasekoje pas žmogų atsiranda įvairios ligos.

Ligų rūšys priklauso nuo konkrečios vibracinės disharmonijos. Pvz. vienu atveju, gal tai bus paprastos ligos ar infekcijos, o kitu atveju galbūt tai bus dvasiniai ar psichikos sutrikimai.

Už ribos - Kaip atverti pasakiškas galias ar pojūčius

Šiandieną nusprendžiau, kad galbūt verta apžvelgti šį klausimą atskirai, atrakinti šią žmonių suvokimo dalį, vien tik tam, kad būtų žinių pilnumas, konkretizuota informacija, suvokimas ir apie tai. Tikrai žinau, kad šia tema domisi daug žmonių. Bet kadangi puoselėju kompleksinę dvasinę saviugdą, kosminio pašviesėjimo kelią, tai šią temą, kaip atskirą, nelaikiau svarbia. Nes dvasiškai tobulėjant ir evoliucionuojant, harmonijoje su visata, jūs vis tiek tai pereisite, jeigu to jūsų dvasinei misijai reikės ir kada to reikės, šios galios savaime jums atsivers ir būtent tokios, kokių jums reikia. Dėl to, šį klausimą gvildenti atskirai, man paprastai atrodo, kad nėra aktualu. Bet reikia padėti ir kairiapusrutuliniams mūsų artimiesiems, kuriems yra sunku suvokti visą paveikslą ir kuriems svarbu būtent konkrečios detalės.

Ką šamanas mato psichiatrinėje ligoninėje

Nežinomas pietų Amerikos šamanas iš Secoya gentiesŠamano ir daktaro Malidoma Patrice Somé požiūriu, psichinės ligos signalizuoja „naujojo gydytojo gimimą“! Psichikos sutrikimai, patiriamos įvairios dvasinės krizės yra būdingos žmonėms pas kuriuos atsiveria nauji sugebėjimai ar pojūčiai, ką jeigu teisingai puoselėti ir nukreipti, toks žmogus gali tapti gydytoju ar žyniu.

(C) 2007-2016 zulus.lt | Pasaulekura.lt

Hey.lt